logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      minus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
         minus Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
         minus Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
         minus Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
         minus Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
         minus Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
         minus Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
         minus Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
         minus Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
         minus Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
         minus Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
         minus Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
         minus Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
         minus Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
         minus Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
         minus Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
         minus Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
         minus Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
         minus Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
         minus Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
         minus Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
         minus Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
         minus Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
         minus Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
         minus Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
         minus Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
         minus Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 R. DO DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w Polsko – Niemieckim Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Izbę Przemysłowo – Handlową w Dreźnie oraz Miasto Zgorzelec.
 2. Udział w Uroczystości Jubileuszowej z okazji XXV – lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu
  i Rozdziału Energii Elektrycznej, podczas której odebrano pamiątkową statuetkę oraz grant inwestycyjny w wysokości 15 000,00 zł. Decyzją Kapituły ogólnopolskiego konkursu, zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska z energią działa lepiej”, Gmina Sulików otrzymała tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”.
 3. Udział w uroczystości rozdania dyplomów czeladniczych tegorocznym absolwentom zorganizowane przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych.
 4. Udział w konferencji szkoleniowej pt. „Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi
  w gminie” zorganizowanej przez ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu.
 5. Udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, którego organizatorem było Starostwo Zgorzeleckie.
 6. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy jednostek OSP gminy Sulików i niemieckiej gminy Hohendubrau.
 7. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie -OSP Hohendubrau.
 8. Spotkanie Wspólników Spółki „SUPLAZ” na temat bieżących spraw spółki.
 9. Udział w V Marszu Pamięci Sybiraków z okazji 76. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz „Dnia Sybiraka” w 17. rocznicę odsłonięcia Pomnika Sybiraka przed Pomnikiem Orła.
 10. Udział w obchodach uroczystości jubileuszowej 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
 11. Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 12. Udział w uroczystości zakończenia projektu, polsko – niemieckiego Workcamp pn. „Ceglane tabliczki – Ziegelsteine”, na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIa z udziałem uczniów ZSPiG w Sulikowie i szkoły w Berlinie.
 13. Udział w Zebraniach Sołeckich dotyczące podziału środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na rok 2016.
 14. Udział w uroczystości ślubowania pierwszoklasistów w ZSPiG w Sulikowie.

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.
 3. W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
  25 października 2015 r.
 4. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 5. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim na udzielenie przez Województwo pomocy finansowej JST w wysokości do 50% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej niż 25 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym”.
 2. Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim na wsparcie finansowe w formie dotacji
  w kwocie 3 470,00 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu wspierania w 2015 r.
 3. Umowa zawarta z firmą „DROG – BRUK” reprezentowaną przez Pana Romana Szkaradek na wykonanie zadań pn. „Utwardzenie chodnika kruszywem na cmentarzu w Sulikowie”, „Kontynuacja robót polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej” oraz „Rozbudowa ogrodzenia cmentarza w Radzimowie”.
 4. Umowa zawarta z firmą „KRYST – PLAST” reprezentowaną przez Pana Kazimierza Jabłońskiego na wykonanie zadania pn. „Kontynuacja remontu budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży we Wrociszowie Górnym”.
 5. Umowa zawarta z firmą „BUDNARY 2” Krystyna Nawrocka o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących zadań: „Kontynuacja remontu po byłej strażnicy ochotniczej straży we Wrociszowie Górnym” oraz „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej”.
 6. Umowa zawarta z PPHU Danuta Torończak w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Miedzianej” oraz „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Starym Zawidowie”.
 7. Umowa zawarta z firmą U.S.B.HIT „GRASZKA” Place Zabaw dla dzieci Mariusz Steczkowski na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 349/4 w Małej Wsi Dolnej.
 8. Umowa zawarta z Panem Adrianem Kłagisz na wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym koszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
 9. Umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w celu ustalenia zasad kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do Ośrodka w Zgorzelcu.
 10.  Umowa zawarta z Panem Szczepanem Szatkowskim na dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum w Zgorzelcu.
 11. Umowa zawarta z Panem Ryszardem Wróblewskim na wykonanie naprawy, czyszczenia rynien, naprawy rur spustowych, uzupełnienie blacharek oraz uzupełnienie dachówek w poszyciu dachowym na budynkach komunalnych Studniska Dolne 55 i 56.
 12.  Umowa zawarta z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. na wynajem pojemników i urządzeń do gromadzenia odpadów na cmentarzach w Radzimowie i Sulikowie.
 13.  Umowa o dzieło zawarta z Panem Alfredem Pyć na wykonanie dzieła w budynku komunalnym przy Placu Wolności 12.
 14. Umowy o dzieło polegające na obsłudze Obwodowych Komisji Wyborczych polegające na sprzątaniu i urządzeniu lokalu przed oraz po głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
 15. Umowa zawarta z Krzysztofem Romanowicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ROMetaloplastyka na wykonanie metalowego krzyża na cmentarz komunalny w Radzimowie Górnym.
 16.  Porozumienie zawarte z Gminą Miejską Lubań w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
 17.  Porozumienie zawarte z MSW-K „SUPLAZ” Sp. z o.o. w celu określenia zasad współpracy stron
  w zakresie realizacji dopłat dla gospodarstw domowych określonych w Uchwale Nr X/81/15 Rady Gminy Sulików z dnia 16.09.2015 r.
 18.  Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące część działki nr 156/1 w obrębie geodezyjnym Wrociszów Dolny.

Wójt Gminy Sulików
/-/ Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 1358
Nazwa dokumentu: Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 16 września 2015 r. do dnia 27 października 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Pomonicka
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Pomonicka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-29 08:20:13
Data udostępnienia informacji: 2015-10-29 08:20:13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-30 13:25:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner