logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         plus 2011
         plus 2012
         plus 2013
         plus 2014
         minus 2015
            minus Styczeń
            minus Luty
            minus Marzec
            minus Kwiecień
            minus Maj - Czerwiec
            minus Czerwiec - Wrzesień
            minus Wrzesień - Październik
            minus Listopad
            minus Grudzień
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Informacja Przewodniczącego
o pracy Rady Gminy Sulików
w okresie od dnia 17 września 2015 r. do 28 października 2015 r.

W okresie międzysesyjnym Rada Gminy podjęła następujące działania:

 1. Dyżur Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.
 2. Radni obradowali na następujących posiedzeniach:

-posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 października 2015 r.

-wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 26 października 2015 r. 

Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:

 1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr AP/4027NK.N.414.287.288.2015.I.J.
  w sprawie sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Sulików
  i Przewodniczącego Rady Gminy Sulików złożonych Wojewodzie Dolnośląskiemu na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 oraz za rok 2014.
 2. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu Nr AP/4027-15/15 w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych radych oraz pracowników samorządowych. (Uwagi do oświadczeń majątkowych zostaną przesłane w najbliższym czasie do wskazanych osób).
 3. Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji Nr P-0748-116/2015 w sprawie informacji o kandydatce na ławnika.
 4. Pismo Wójta Gminy Sulików Nr FN.1710.1.2015 do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie uzupełnienia informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulikow w roku szkolnym 2014/2015.
 6. Zawiadomienie o rozprawie w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w sprawie ze skargi Jolanty Loritz-Dobrowolskiej na uchwałę Nr VII/52/15 Rady Gminy Sulików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).
 7. Decyzja Ministra Finansów dotycząca zmniejszenia oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 920
Nazwa dokumentu: Wrzesień - Październik
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików ​w okresie od dnia 17 września 2015 r. do 28 października 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 11:02:17
Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 11:02:17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 11:06:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner