logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      minus 2015
         minus Styczeń
         minus Luty
         minus Marzec
         minus Kwiecień
         minus Maj - Czerwiec
         minus Czerwiec - Wrzesień
         minus Wrzesień - Październik
         minus Listopad
         minus Grudzień
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


Informacja Przewodniczącego
o pracy Rady Gminy Sulików
w okresie od dnia 17 września 2015 r. do 28 października 2015 r.

W okresie międzysesyjnym Rada Gminy podjęła następujące działania:

 1. Dyżur Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.
 2. Radni obradowali na następujących posiedzeniach:

-posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 października 2015 r.

-wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 26 października 2015 r. 

Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:

 1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr AP/4027NK.N.414.287.288.2015.I.J.
  w sprawie sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Sulików
  i Przewodniczącego Rady Gminy Sulików złożonych Wojewodzie Dolnośląskiemu na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 oraz za rok 2014.
 2. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu Nr AP/4027-15/15 w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych radych oraz pracowników samorządowych. (Uwagi do oświadczeń majątkowych zostaną przesłane w najbliższym czasie do wskazanych osób).
 3. Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji Nr P-0748-116/2015 w sprawie informacji o kandydatce na ławnika.
 4. Pismo Wójta Gminy Sulików Nr FN.1710.1.2015 do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie uzupełnienia informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulikow w roku szkolnym 2014/2015.
 6. Zawiadomienie o rozprawie w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w sprawie ze skargi Jolanty Loritz-Dobrowolskiej na uchwałę Nr VII/52/15 Rady Gminy Sulików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).
 7. Decyzja Ministra Finansów dotycząca zmniejszenia oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 383
Nazwa dokumentu: Wrzesień - Październik
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików ​w okresie od dnia 17 września 2015 r. do 28 października 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 11:02:17
Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 11:02:17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 11:06:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner