logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      minus 2015
         minus Styczeń
         minus Luty
         minus Marzec
         minus Kwiecień
         minus Maj - Czerwiec
         minus Czerwiec - Wrzesień
         minus Wrzesień - Październik
         minus Listopad
         minus Grudzień
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Informacja Przewodniczącego
o pracy Rady Gminy Sulików
grudzień 2015 r.

W miesiącu grudniu Rada Gminy podjęła następujące działania:

1) Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 14 grudnia 2015 r.

2) Dyżur Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.

Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:

1) Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie odrzucenia skargi Jolanty Loritz-Dobrowolskiej na uchwałę Rady Gminy Sulików z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).

2) Rezygnacja Pani Beaty Mazur z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Stary Zawidów.

3) do wiadomości Rady Gminy: Uchwała Nr I/350/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opinii

o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej gminy Sulików na 2016 rok.

4) do wiadomości Rady Gminy: Uchwała Nr I/351/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulików przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

5) do wiadomości Rady Gminy: Pismo Nadleśnictwa Pieńsk nr ZT.7225.2.43.2015.1.1

z dnia 23  grudnia 2015 r. w sprawie złego stanu nawierzchni drogi wewnętrznej nr 594 obr. Bierna. 

Przewodniczący Rady

Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 607
Nazwa dokumentu: Grudzień
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików ​grudzień 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Admiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Admiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 11:07:46
Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 11:07:46
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 11:09:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner