logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
minus Informacje i komunikaty
   plus Komunikaty
   minus Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
   plus Informacje o środowisku
   minus Organizowanie zgromadzeń
   minus Nieodpłatna pomoc prawna
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Program Wymiany Pieców
   minus Informacja z otwarcia ofert na usuwanie azbestu
   minus Komunikat MSWK ,,SUPLAZ” sp. z o.o.
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usuwanie odpadów z folii rolniczych
   minus Nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usuwanie odpadów z folii rolniczych
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Sulików za rok 2022
   minus Informacje o środowisku – gospodarka odpadami
   minus Schemat procedur kontroli podmiotów będących przedsiębiorcami
   minus Ocena cząstkowa jakości wody.
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Informacje i komunikaty

Spis dokumentów:
1. Komunikaty
2. Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
O udostępnienu na stronie ANR informacji o przetargach.
3. Informacje o środowisku
4. Organizowanie zgromadzeń
5. Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Sulików
6. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Nabór wniosków w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobó
7. Program Wymiany Pieców
8. Informacja z otwarcia ofert na usuwanie azbestu
9. Komunikat MSWK ,,SUPLAZ” sp. z o.o.
10. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usuwanie odpadów z folii rolniczych
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usuwanie odpadów z folii rolniczych
11. Nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest
Nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest
12. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usuwanie odpadów z folii rolniczych
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
13. Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
14. Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Sulików za rok 2022
15. Informacje o środowisku – gospodarka odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Sulików za rok 2022 r.
16. Schemat procedur kontroli podmiotów będących przedsiębiorcami
w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
17. Ocena cząstkowa jakości wody.

Ilość odwiedzin: 8739
Nazwa dokumentu: Informacje i komunikaty
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 07:39:10
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 07:39:10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 07:40:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner