logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   minus Archiwum
      plus Starsze wycofane
      plus 2015
      minus 2016
         minus Wyprawka szkolna
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja Agencji Rynku Rolnego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
         minus Informacja Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego
         minus Informacja
         minus Ocena jakości wody
         minus Ocena jakości wody
         minus Nabór wniosków
         minus Komunikat
         minus Unieważnienie naboru wniosków
         minus Informacje Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu
         minus II nabór wniosków
         minus Informacja PPHU "ROLFARM" Sp. z o.o. w Osieku Łużyckim
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ocena jakości wody
         minus Informacja o wynikach naboru
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Ocena jakości wody
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Ocena jakości wody
         minus Komunikat Głownego Lekarza Weterynarii
         minus Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
         minus Ocena jakości wody
         minus Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały
         minus Odpowiedź Poczty Polskiej
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Ogłoszenie
         minus Ocena jakości wody
         minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2016 r.
         minus Ocena cząstkowa jakości wody
         minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
      minus Informacja dla hodowców drobiu
      minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      minus Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików
      minus Nowe zasady wycinki drzew
      minus Ostrzeżenie
      minus Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   minus Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   plus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie
   minus Informacja o wyniku naboru
   minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
   minus Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
   minus Informacja o wszczęciu postępowania
   minus 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja o lasach
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
   minus Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
   minus Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
   minus Informacja o zastosowaniu oprysków
   minus Zmiana terminu oprysku
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie - wybory sołtysa Wilka
   minus Zawiadomienie o zebranych dowodach
   minus Nabór na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Studniska Górn
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wrociszów Dolny
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wilka
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Tablica Ogłoszeń > Archiwum > 2016

Spis dokumentów:
1. Wyprawka szkolna
Dotyczy informacji w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
2. Sprawozdanie z badania wody
Miejsce poboru: SUW Mikułowa.
3. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna.
4. Informacja Agencji Rynku Rolnego
Dot.: Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Dotyczy przedsięwzięcia: "Przebudowa istniejącego stawu zlokalizowanego na dz. nr 149 AM1, obręb 0001 Bierna".
6. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Nabór wniosków w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobó
7. Informacja Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego
Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
8. Informacja
"Rodzina 500 plus".
9. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 5/HK/16.
10. Ocena jakości wody
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 11/HK/16
11. Nabór wniosków
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych [...]
12. Komunikat
16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.
13. Unieważnienie naboru wniosków
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwesycji [...]
14. Informacje Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu
15. II nabór wniosków
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych [...]
16. Informacja PPHU "ROLFARM" Sp. z o.o. w Osieku Łużyckim
Informacja o oprysku chemicznym rzepaku ozimego.
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy zadania pn: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików".
18. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi - NR 40/HK/16 - z sieci wodociągu Mikułowa.
19. Informacja o wynikach naboru
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików.
20. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP obrębu Sulików.
21. Ocena jakości wody
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 45/HK/16
22. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP obrębu Sulików
23. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 54/HK/16
24. Komunikat Głownego Lekarza Weterynarii
W sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły.
25. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
W sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości
26. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 63/HK/16
27. Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały
W sprawie Programu Ochrony Powietrza dla sfery dolnośląskiej [...]
28. Odpowiedź Poczty Polskiej
Na pismo dotyczące montażu pocztowej skrzynki nadawczej na terenie Sołectwa Studniska Dolne.
29. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików na lata 2016-2020".
30. Ogłoszenie
O przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
31. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 69/HK/16
32. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2016 r.
Informujemy, że w wyniku realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Sulików, usunięto 36,570 Mg wyrobów zawierających azbest.
33. Ocena cząstkowa jakości wody
Z dnia 19 lipca 2016 roku w Małej Wsi Dolnej.
34. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Ilość odwiedzin: 1532
Nazwa dokumentu: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-22 12:45:33
Data udostępnienia informacji: 2016-06-22 12:45:33
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 10:33:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner