logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Od  01 maja 2004 r. obowiązują nowe zasady przyznawania  świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie przepisów:

*    Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 35, poz. 305 oraz Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 i Nr 192, poz. 1963),

*   Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 99, poz. 2162).

 

Świadczeniami rodzinnymi są;

*  Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami;

*  Świadczenia opiekuńcze.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje (art.4):

*   rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

*   opiekunowi faktycznemu dziecka;

*   osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko  (art.6 ust.1):

*    18 roku życia,

*    nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

*   24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej,  jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Rodzicom lub opiekunom zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci w sprawie których toczy się postępowanie o przysposobienie  oraz dzieci znajdujące się pod opieką prawną.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 25 lat legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł (netto).

 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2002 r.

 

W okresie od 1.05.2004 r. do 31.08.2005 r. (art.47 ust.1 i 2) zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:

43 zł na pierwsze i drugie dziecko;

53 zł na trzecie dziecko;

66 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

 

Prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego wykluczają okoliczności:

* Przebywanie dzieci w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w schronisku dla nieletnich,  w zakładzie poprawczym, w areszcie śledczym i zakładzie karnym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie;

*  Przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej;

*  Pozostawanie dziecka w związku małżeńskim.

Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Domoradzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Domoradzka
Osoba, która wprowadzała dane: Grażyna Domoradzka
Data wytworzenia informacji: 2004-11-18 08:45:19
Data udostępnienia informacji: 2004-11-18 08:45:19
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-18 08:48:24

Wersja do wydruku...

corner   corner