logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      minus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
         minus Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
         minus Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
         minus Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
         minus Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
         minus Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
         minus Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
         minus Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
         minus Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
         minus Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
         minus Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
         minus Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
         minus Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
         minus Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
         minus Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
         minus Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
         minus Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
         minus Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
         minus Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
         minus Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
         minus Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
         minus Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
         minus Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
         minus Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
         minus Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
         minus Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
         minus Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI

OD DNIA 29 CZERWCA 2016 R. DO DNIA 27 WRZEŚNIA 2016 R.

 

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Spotkanie z Firmą IDS-Energetyka Sp. z o.o., którego celem było podpisanie porozumienia w sprawie finansowania  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego budowy sieci linii energetycznych 400 kV na odcinku Mikułowa-Czarna.
 2. Spotkanie z Panią Iwoną Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz

z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w sprawie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. – podpisanie umowy o dotację celową w ramach realizacji projektów programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

 1. Udział w Walnym spotkaniu członków Stowarzyszenia działającego pod nazwą „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w Uboczu dotyczącego nowej perspektywy finansowania na lata 2016-2020 w ramach środków LEADER.
 2. Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików, której przedmiotem było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sulików wspólnie z Powiatem Zgorzeleckim do realizacji przebudowy drogi powiatowej relacji Studniska Dolne – Studniska Górne.
 3. Udział w spotkaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach projektu pn.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 4. Spotkanie poświęcone działalności Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej sp. z o.o. w okresie trwałości projektu dotyczącego dalszego funkcjonowania spółki.
 5. Wyjazd na spotkanie do Zielonej Góry w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej odnośnie funkcjonowania schroniska dla psów.
 6. Organizacja dożynek gminnych w Sulikowie.
 7. Dni Gminy Hohendubrau – spotkanie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcami oraz burmistrzem.
 8. Spotkanie z mieszkańcami Wilki w sprawie remontu drogi Wilka – Wrociszów Dolny.
 9. Udział w zebraniach wiejskich w Sulikowie, Małej Wsi Górnej, Małej Wsi Dolnej, Radzimowie Dolnym, Radzimowie Górnym, Mikułowej, Studniskach Dolnych, Studniskach Górnych, Biernej, Miedzianej, Wrociszowie Dolnym, Wrociszowie Górnym, Skrzydlicach, Starym Zawidowie, Wilce i Wilce Bory dotyczących konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulików w przedmiocie nadania statutów dla poszczególnych sołectw oraz podziału środków z funduszu sołeckiego.
 10. Udział w uroczystej Akademii w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu z okazji 97 rocznicy powołania Policji.
 11. Udział w uroczystości obchodów 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Orła na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu.
 12. Udział w Akademii z okazji Dnia Energetyka w Turowie.
 13. Udział w Marszu Pamięci Sybiraków z okazji 77 rocznicy napaści Związku Radzieckiego.
 14. Udział w obchodach 725-lecia nadania praw miejskich Lubomierzowi.
 15. Udział w Festynie Rodzinnym „Nad Studzianką Śpiewanie” w Studniskach Górnych.
 16. Udział w zawodach Sportowo-Pożarniczych w Biernej.
 17. Udział w dożynkach gminnych w Siekierczynie, Platerówce, Pieńsku oraz w Gminie Zgorzelec.
 18. Udział w spotkaniu pokoleń w świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
 19. Udział w otwarciu wystawy obrazów - Ostry Narożnik.

 

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 2. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
 3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016.
 4. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 5. W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2016 roku.
 6. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 7. O zmianę zarządzenia w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Sulików.
 8. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
 9. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 10. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz zmiany wysokości udziałów we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu.
 11. W sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulików w przedmiocie nadania statutów dla poszczególnych sołectw.
 12. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2016 roku.
 13. W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych w Gminie Sulików.
 14. W sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2022.
 15. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
 16. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 17. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa z Firmą Netgis Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu dotycząca przygotowania i utrzymania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w zakresie realizacji usług określonych w umowie na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 2. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie dotycząca zadania pn.: „Zaprojektowanie oraz budowa kanalizacji ściekowej na ulicy Starozawidowskiej w Starym Zawidowie”.
 3. Umowa dotacji zawarta z Wojewodą Dolnośląskim – Panem Pawłem Hreniakiem dotycząca przebudowy dróg w Biernej (nr dz. 499, 467/14).
 4. Umowa zawarta z Powiatem Zgorzeleckim dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1000 mb.
 5. Umowa zawarta z Firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą

w Konstancinie – Jeziornej dotycząca ustalenia zasad ponoszenia kosztów opracowania projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie,

w zakresie związanym z wprowadzeniem do dokumentów planistycznych w Gminie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Czarna.

 1. Porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu p.o. nadkom. Janem Doroszczak dotyczące przekazania środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie prewencyjnej.
 2. Umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzimowie w sprawie udzielenia dotacji celowej

z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie.

 1. Aneks nr 1 zawarty z Ochotniczą Strażą Pożarna w Biernej do umowy nr 23.ZK.2016 zawartej w dniu 24 lutego 2016 r. dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej

w Biernej.

 1. Aneks nr 1 zawarty z Firmą IFS Joanna Hoc z Wrocławia do umowy zawartej dnia 22.07.2016r. we Wrocławiu, której przedmiotem jest wdrożenie procesu predefiniowania i konsolidacji podatku VAT w Gminie Sulików.
 2. Aneks nr 3 zawarty z Gminą Miejską Lubań do porozumienia nr ES.031.1.2015 zawartego

w dniu 22.09.2015 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

 1. Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 26.06.2014 r. zawarty ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym ze Zgorzelca w sprawie zakupu uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom z Gminy Sulików biletów miesięcznych i biletów jednorazowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Zgorzelcu, w którym realizują obowiązek szkolny.
 2. Umowy z Firmą DROG-BRUK z siedzibą w Rawiczu dotyczące:
 • kontynuacji budowy muru oporowego oraz ciągów pieszych na cmentarzu w Sulikowie i Radzimowie,
 • wykonania nowej nawierzchni chodnika  z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie (dz. nr 522/1, 654/1 oraz 654/2),
 • wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie (dz. nr 573/4),
 • wymiany gruntu oraz wyprofilowania terenu drogi wewnętrznej - nr dz. 470, 490, 524 w obrębie geodezyjnym  Studniska Dolne,
 • wykonania robót przygotowawczych oraz ziemnych pod budowę i zagospodarowanie placu zabaw,
 • budowy placu zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej.
 1. Umowa zawarta z Firmą „ROMetaloplastyka bramy – ogrodzenia – balustrady – meble” Romanowicz Krzysztof z siedzibą w Sulikowie na:
 • wykonanie oraz montaż 2 szt. drzwi metalowych w budynku Urzędu Gminy Sulików,
 • budowy ogrodzenia placu zabaw w Miedzianej.
 1. Umowa z Firmą „Frajda Sc”, Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza z siedzibą w Motyczu dotycząca zakupu wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw do miejscowości Wilka Bory.
 2. Umowa zawarta z Biurem Projektowym SYNTECH Synowiec i Juda Sp. J. , Agata Synowiec – Juda dotycząca budowy sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny.
 3. Umowa zawarta z Firmą JASKOT Sp. J., T. Jaskot, G. Jaskot z Siekierczyna dotycząca montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 4. Umowa zawarta z Panam Bogusławem Pyć z Sulikowa dotycząca wykonania remontu instalacji zasilania elektrycznego do mieszkania komunalnego w Sulikowie na ulicy Zgorzeleckiej 5/2.
 5. Umowa zawarta z Firmą ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby dotycząca remontu cząstkowego dróg gminnych o powierzchni 59,00 m2 oraz dróg wewnętrznych o powierzchni 1,5 m2 na terenie Gminy Sulików.
 6. Umowa zawarta z Firmą ALERT – Systemy Alarmowe, Grzegorz Wąs w Lubaniu dotycząca montażu monitoringu na terenie Sołectwa Sulików na Placu Wolności w Sulikowie.
 7. Umowa zawarta z firmą Eko-Team Sebastian Kulikowski  ze Zgorzelca dotycząca opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
 8. Aneks do umowy nr 140.OS.2016 zawartej w dniu 22.08.2016 r. z Firmą Eko-Team Sebastian Kulikowski dotyczącej Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.
 9. Umowa zawarta z Firmą AGA-TRAVEL Agnieszka Bielecka z Leśnej dotycząca dowozów

i odwozów uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

 1. Umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej ze Zgorzelca w celu ustalenia zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki.

 1. Umowa zawarta z Firmą „Tomasz Śliwiński Efektywniej” z Wrocławia dotycząca opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików.
 2. Umowa zawarta ze Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych powiatu zgorzeleckiego

dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu XVII Igrzysk LZS Wsi i Miast”.

 1. Umowa zawarta z Panem Adrianem Kłagisz Firma Usługowa Premium z Grabiszyc  dotycząca koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
 2. Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno Usługowo – Budowlaną Wróblewski Ryszard z Sulikowa dotycząca remontu mieszkania komunalnego Bierna Nowoszyce 22/4 – przygotowanie pod zasiedlenie.
 3. Umowa zawarta z Panią Grażyną Wawrzkowicz – Drozd zamieszkałą w Legnicy

 dotycząca udziału, jako eksperta, w pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 1. Umowa najmu zawarta z Panem Danielem Jabłońskim zamieszkałym w Sulikowie dotycząca najmu lokalu socjalnego nr 3 w budynku nr 12 przy Placu Wolności w Sulikowie.
 2. Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Wspólnie w Przyszłość” z Sulikowa dotycząca sponsoringu w związku z wydaniem folderu promującego wieś Mikułowa.
 3. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące:
 • działkę nr 513/6 w obrębie geodezyjnym Sulików,
 • część działki nr 342/13 w obrębie geodezyjnym Mikułowa,
 • część działki nr 215/2 w obrębie geodezyjnym Wrociszów Dolny,
 • działki nr 571/2 w obrębie geodezyjnym Sulików,
 • działka nr 463 w obrębie geodezyjnym Sulików,
 • działka nr 103 oraz działka nr 104 w obrębie geodezyjnym Wilka,
 • działka nr 342/13 w obrębie geodezyjnym Mikułowa,
 • działka nr 419/3 w obrębie geodezyjnym Sulików.
 1. Umowa z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dotycząca wykonania zadania z zakresu medycyny pracy.
 2. Umowa zawarta z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lubania dotycząca najmu pojemników i urządzeń do gromadzenia odpadów.
 3. Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno – Usługowo – Budowlaną Wróblewski Ryszard z Pisarzowic dotycząca usługi w zakresie wykonania wycinki drzew rosnących w drodze wewnętrznej na dz. nr 115 w obrębie geodezyjnym Skrzydlice.
 4. Umowa zawarta z Firmą HILANDER Piotr Detyna Arborystyka, Ogrodnictwo, Prace wysokościowe z Jeleniej Góry dotycząca usługi w zakresie wykonania wycinki 3 szt. drzew rosnących w granicy działki nr 287, obręb Stary Zawidów.
 5. Porozumienie zawarte z Panem Kazimierzem Więcław zamieszkałym w Biernej dotyczące regulacji spraw związanych z wykonywaniem wycinki 1 szt. drzewa rosnącego w drodze wewnętrznej na terenie dz. nr 594, obręb Bierna. 
 6. Aneks do umowy zawartej z Panem Dariuszem Wolińskim dotyczący umowy zlecenia z dnia 6 marca 2015 r. – BHP.

W odpowiedzi na zapytania radnych  z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w miesiącu czerwcu 2016r. uprzejmie informuję, że:

 1. Wspólny Projekt Gminy Sulików i Gminy Hohendubrau, dotyczący współpracy jednostek straży pożarnych  przeszedł ocenę administracyjno – prawną, czekamy na decyzję komitetu monitorującego.
 2. Zarządca drogi wojewódzkiej nr 357 - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, planuje w bieżącym roku wyłonić wykonawcę przebudowy drogi wojewódzkiej nr 357, na odcinku od wzniesienia przy ul. Lubańskiej do Malej Wsi Górnej. Przewidywany termin rozpoczęcia prac – 2017 r.
 3. W bieżącym roku ma być wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej remontu świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych.  Gmina Sulików w przyszłym roku będzie starała się o dofinansowanie do remontu świetlicy w ramach środków LGD.
 4. Została przyznana promesa na Przebudowę drogi gminnej nr 109783D w Sulikowie, ul. Górska dz. 467 w km 0+000-0+290 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.), w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
 5. Zostały wykonane barierki na moście w Miedzianej przy posesji Państwa Ostapiuk i Szymańskich.

Wójt Gminy Sulików
/-/Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 1540
Nazwa dokumentu: Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 27 września 2016 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Strażnik
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Strażnik
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29 10:49:55
Data udostępnienia informacji: 2016-09-29 10:49:55
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 10:52:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner