logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   plus Archiwum
   minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Informacja dla hodowców drobiu
   minus Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Nowe zasady wycinki drzew
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ostrzeżenie
   minus Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


Mieszkańcy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do siedmiu lokali oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, otrzymają worki na surowce wtórne oraz pojemniki na odpady biodegradowalne. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą selektywną zbiórkę, będzie realizowany z następującą częstotliwością:

- odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, gromadzonych w workach - w zależności od czasu nagromadzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone gromadzone w pojemnikach na bioodpady - co dwa tygodnie,

- odpady posortownicze - co dwa tygodnie.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, odpady  zbierane selektywnie będą umieszczać w tzw."ludmerach".

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki, będzie realizowany co dwa tygodnie.

Z początkiem 2017 roku w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7 a zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Mieszkańcy Gminy będą mogli dostarczać tam nieodpłatnie odpady zbierane w sposób selektywny. W PSZOK przyjmowane będą:

1.papier,

2.tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

3.szkło,

4.odpady zielone,

5.przeterminowane leki,

6.zużyte baterie i akumulatory,

7.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8.meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9.odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych,

10.zużyte opony,

11.chemikalia

12.zużyte igły i strzykawki.

Szczegóły funkcjonowania PSZOK zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sulików www.sulikow.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Dodatkowych informacji udziela - pracownik Urzędu Gminy Sulików: podinspektor ds. gospodarki komunalnej - Alicja Konarska tel. 75 77 87 288/289

Ilość odwiedzin: 223
Nazwa dokumentu: Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików
Skrócony opis: Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienia się w Gminie Sulików system odbierania odpadów komunalnych. Odpady ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych oraz odpady ulegające biodegradacji będą odbierane b
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Konarska
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Konarska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-22 13:06:56
Data udostępnienia informacji: 2016-12-22 13:06:56
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-22 13:07:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner