logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         plus 2011
         plus 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         minus 2017
            minus Styczeń
            minus Luty-Marzec
            minus Kwiecień - Maj
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Informacja Przewodniczącego

o pracy Rady Gminy Sulików

09.02.2017 r. – 22.03.2017 r. 

W miesiącu grudniu Rada Gminy Sulików podjęła następujące działania:

 1. Kontrola problemowa wybranych postępowań przetargowych w Urzędzie Gminy Sulików przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w dniu 23 lutego 2017 r.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików w dniu 10 marca 2017 r. z udziałem sołtysów Gminy Sulików.
 3. Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 14 marca 2017 r.
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 4. Wspólne posiedzenie komisji stałych w dniu 22 marca 2017 r.
 5. Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg
  i wniosków.

 

Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:

 1. (do wiadomości) Pismo Nr K-011-2/2017 Komendy Powiatowej Policji w sprawie rozważenia możliwości pokrycia części kosztów związanych z dostosowaniem budynku w którym obecnie mieści się siedziba Posterunku Policji w Zawidowie
  w związku z planowanym przekształceniem w Komisariat Policji.
 2. (do wiadomości) Pismo Nr ID-RD.0124.7.2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego
  w sprawie utrzymania drogi na odcinku 357, dz. nr 390 obręb Sulików.
 3. (do wiadomości) Pismo Nr IW-ZP.7210.1.2016.3 Wójta Gminy Sulików dotyczące odpowiedzi na w/w pismo.
 4. (do wiadomości) Pismo Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Sulikowie w sprawie tymczasowego uchylenia bądź prolongaty terminu wykonania uchwały Nr XXIII/191/16 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych.
 5. Pismo Nr Z-5100-17/2017/MJ Posterunku Policji w Zawidowie w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Zawidowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulików za 2016 rok.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie za 2016 rok.
 7. Informacja o realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (realizacja Programu 500+ w Gminie Sulików).
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie za 2016 r. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 660
Nazwa dokumentu: Luty-Marzec
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików 09.02.2017 r. – 22.03.2017 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 12:53:48
Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 12:53:48
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 12:55:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner