logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   plus Zarządzenia 2004-2006
   plus Zarządzenia 2006-2010
   plus Zarządzenia 2010-2014
   plus Zarządzenia 2014-2018
   minus Zarządzenia 2018-2023
      minus Zarządzenie Nr III.1.2018
      minus Zarządzenie Nr III.2.2018
      minus Zarządzenie Nr III.3.2018
      minus Zarządzenie Nr III.5.2018
      minus Zarządzenie Nr III.6.2019
      minus Zarządzenie Nr III.7.2019
      minus Zarządzenie Nr III.8.2019
      minus Zarządzenie Nr III.9.2019
      minus Zarządzenie Nr III.10.2019
      minus Zarządzenie Nr III.11.2019
      minus Zarządzenie Nr III.12.2019
      minus Zarządzenie Nr III.13.2019
      minus Zarządzenie Nr III.14.2019
      minus Zarządzenie Nr III.15.2019
      minus Zarządzenie Nr III.16.2019
      minus Zarządzenie Nr III.17.2019
      minus Zarządzenie Nr III.18.2019
      minus Zarządzenie Nr III.19.2019
      minus Zarządzenie Nr III.20.2019
      minus Zarządzenie Nr III.21.2019
      minus Zarządzenie Nr III.22.2019
      minus Zarządzenie Nr III.23.2019
      minus Zarządzenie Nr III.24.2019
      minus Zarządzenie Nr III.25.2019
      minus Zarządzenie Nr III.26.2019
      minus Zarządzenie Nr III.27.2019
      minus Zarządzenie Nr III.28.2019
      minus Zarządzenie Nr III.29.2019
      minus Zarządzenie Nr III.30.2019
      minus Zarządzenie Nr III.31.2019
      minus Zarządzenie Nr III.32.2019
      minus Zarządzenie Nr III.33.2019
      minus Zarządzenie Nr III.34.2019
      minus Zarządzenie Nr III.35.2019
      minus Zarządzenie Nr III.36.2019
      minus Zarządzenie Nr III.37.2019
      minus Zarządzenie Nr III.38.2019
      minus Zarządzenie Nr III.39.2019
      minus Zarządzenie Nr III.40.2019
      minus Zarządzenie Nr III.42.2019
      minus Zarządzenie Nr III.44.2019
      minus Zarządzenie Nr III.45.2019
      minus Zarządzenie Nr III.46.2019
      minus Zarządzenie Nr III.47.2019
      minus Zarządzenie Nr III.52.2019
      minus Zarządzenie Nr III.53.2019
      minus Zarządzenie Nr III.54.2019
      minus Zarządzenie Nr III.55.2019
      minus Zarządzenie Nr III.56.2019
      minus Zarządzenie Nr III.57.2019
      minus Zarządzenie Nr III.58.2019
      minus Zarządzenie Nr III.59.2019
      minus Zarządzenie Nr III.60.2019
      minus Zarządzanie Nr III.61.2019
      minus Zarządzenie Nr III.62.2019
      minus Zarządzenie Nr III.63.2019
      minus Zarządzenie Nr III.64.2019
      minus Zarządzenie Nr III.65.2019
      minus Zarządzenie Nr. III.65A.2019
      minus Zarządzenie Nr III.66.2019
      minus Zarządzenie Nr III.67.2019
      minus Zarządzenie Nr III.68.2019
      minus Zarządzenie Nr III.69.2019
      minus Zarządzenie nr III.69A.2019
      minus Zarządzenie Nr III.70.2019
      minus Zarządzenie Nr III.71.2019
      minus Zarządzenie Nr III.72.2019
      minus Zarządzenie Nr III.73.2019
      minus Zarządzenie Nr III.74.2019
      minus Zarządzenie nr III.75.2019
      minus Zarządzenie nr III.76.2019
      minus Zarządzenie nr III.77.2019
      minus Zarządzenie nr III.78.2019
      minus Zrządzenie nr III.78a.2019
      minus Zarządzenie nr III.79.2019
      minus Zarządzenie nr III.80.2019
      minus Zarządzenie nr III.81.2019
      minus Zarządzenie nr III.82.2019
      minus Zarządzenie nr III.83.2019
      minus Zarządzenie nr III.84.2019
      minus Zarządzenie nr III.85.2019
      minus Zarządzenie nr III.86.2019
      minus Zarządzenie nr III.87.2019
      minus Zarządzenie nr III.88.2019
      minus Zarządzenie nr III.90.2019
      minus Zarządzenie Nr III.91.2019
      minus Zarządzenie nr III.92.2019
      minus Zarządzenie Nr III.93.2019
      minus Zarządzenie nr III.94.2019
      minus Zarządzenie nr III.95.2019
      minus Zarządzenie Nr III.96.2019
      minus Zarządzenie Nr III.97.2019
      minus Zarządzenie Nr III.98.2019
      minus Zarządzenie Nr III.99.2019
      minus Zarządzenie Nr III.100.2019
      minus Zarządzenie Nr III.101.2019
      minus Zarządzenie Nr III.102.2019
      minus Zarządzenie Nr III.103.2019
      minus Zarządzenie Nr III.104.2019
      minus Zarządzenie Nr III.105.2019
      minus Zarządzenie Nr III.106.2019
      minus Zarządzenie Nr III.107.2019
      minus Zarządzenie Nr III.108.2019
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr III.1.2018
Zarządzenie Nr III.1.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018
2. Zarządzenie Nr III.2.2018
Zarządzenie Nr III.2.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018
3. Zarządzenie Nr III.3.2018
Zarządzenie Nr III.3.2018 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Sulików
4. Zarządzenie Nr III.5.2018
Zarządzenie Nr III.5.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018
5. Zarządzenie Nr III.6.2019
Zarządzenie Nr III.6.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6. Zarządzenie Nr III.7.2019
Zarządzenie Nr III.7.2019 w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jes
7. Zarządzenie Nr III.8.2019
Zarządzenie Nr III.8.2019 w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019
8. Zarządzenie Nr III.9.2019
Zarządzenie Nr III.9.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sulików odrębnymi ustawami na rok 2019
9. Zarządzenie Nr III.10.2019
Zarządzenie Nr III.10.2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików
10. Zarządzenie Nr III.11.2019
Zarządzenie Nr III.11.2019 w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i for
11. Zarządzenie Nr III.12.2019
Zarządzenie Nr III.12.2019 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Sulików
12. Zarządzenie Nr III.13.2019
Zarządzenie nr III.13.2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole pods
13. Zarządzenie Nr III.14.2019
Zarządzenie Nr III.14.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
14. Zarządzenie Nr III.15.2019
Zarządzenie Nr III.15.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
15. Zarządzenie Nr III.16.2019
Zarządzenie Nr III.16.2019 w sprawie wprowadzania jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki budżetowe Gminy Sulików
16. Zarządzenie Nr III.17.2019
Zarządzenie Nr III.17.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczneg
17. Zarządzenie Nr III.18.2019
Zarządzenie Nr III.18.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Sulikowie oraz Radzimowie Górnym
18. Zarządzenie Nr III.19.2019
Zarządzenie Nr III.19.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
19. Zarządzenie Nr III.20.2019
Zarządzenie Nr III.20.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie w przypadku jego nieobecności
20. Zarządzenie Nr III.21.2019
Zarządzenie Nr III.21.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej w przypadku jego nieobecności
21. Zarządzenie Nr III.22.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019.
22. Zarządzenie Nr III.23.2019
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań administracyjnych.
23. Zarządzenie Nr III.24.2019
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań administracyjnych.
24. Zarządzenie Nr III.25.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019.
25. Zarządzenie Nr III.26.2019
Zarządzenie Nr III.26.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie, nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulików.
26. Zarządzenie Nr III.27.2019
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań administracyjnych
27. Zarządzenie Nr III.28.2019
Zarządzenie Nr.III.28.2019
28. Zarządzenie Nr III.29.2019
Zarządzenie Nr III.29.2019 w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Sulików za rok 2018
29. Zarządzenie Nr III.30.2019
Zarządzenie Nr III.30.2019 Wójta Gminy Sulików w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego GOK Sulików
30. Zarządzenie Nr III.31.2019
Zarządzenie Nr III.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
31. Zarządzenie Nr III.32.2019
Zarządzenie Nr III.32.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
32. Zarządzenie Nr III.33.2019
Zarządzenie Nr III.33.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Przedszkolem Publicznym umowy użyczenia na nieruchomość
33. Zarządzenie Nr III.34.2019
Zarządzenie Nr III.34.2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych
34. Zarządzenie Nr III.35.2019
Zarządzenie Nr III.35.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej
35. Zarządzenie Nr III.36.2019
Zarządzenie Nr III.36.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
36. Zarządzenie Nr III.37.2019
Zarządzenie Nr III.37.2019 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
37. Zarządzenie Nr III.38.2019
Zarządzenie Nr III.38.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2018 rok
38. Zarządzenie Nr III.39.2019
Zarządzenie Nr III.39.2019 w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2018 rok
39. Zarządzenie Nr III.40.2019
Zarządzenie Nr III.40.2019 w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach
40. Zarządzenie Nr III.42.2019
Zarządzenie Nr III.42.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
41. Zarządzenie Nr III.44.2019
Zarządzenie Nr III.44.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
42. Zarządzenie Nr III.45.2019
Zarządzenie Nr III.45.2019 w sprawie informacji,o finansach publicznych za rok 2018
43. Zarządzenie Nr III.46.2019
Zarządzenie Nr III.46.2019 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
44. Zarządzenie Nr III.47.2019
Zarządzenie Nr III.47.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań administracyjnych
45. Zarządzenie Nr III.52.2019
Zarządzenie Nr III.52.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
46. Zarządzenie Nr III.53.2019
Zarządzenie Nr III.53.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawiania
47. Zarządzenie Nr III.54.2019
Zarządzenie Nr III.54.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sulików
48. Zarządzenie Nr III.55.2019
Zarządzenie Nr III.55.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sulików
49. Zarządzenie Nr III.56.2019
Zarządzenie Nr III.56.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Studniskach Dolnych, umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sulików
50. Zarządzenie Nr III.57.2019
Zarządzenie Nr III.57.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sulikowie, umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sulików
51. Zarządzenie Nr III.58.2019
Zarządzenie Nr III.58.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biernej, umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sulików
52. Zarządzenie Nr III.59.2019
Zarządzenie Nr III.59.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Miedzianej, umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sulików
53. Zarządzenie Nr III.60.2019
Zarządzenie Nr III.60.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Zawidowie, umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sulików
54. Zarządzanie Nr III.61.2019
Zarządzanie Nr III.61.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
55. Zarządzenie Nr III.62.2019
Zarządzenie Nr III.62.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
56. Zarządzenie Nr III.63.2019
Zarządzenie Nr III.63.2019 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Sulików do załatwiania spraw wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa
57. Zarządzenie Nr III.64.2019
Zarządzenie Nr III.64.2019 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Sulików do załatwiania spraw
58. Zarządzenie Nr III.65.2019
Zarządzenie Nr III.65.2019 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Sulików do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Sulików dotyczących zwrotu podatku akcyzowego
59. Zarządzenie Nr. III.65A.2019
Zarządzenie Nr. III.65A.2019 zmieniające zarządzenie Nr III.10.2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików
60. Zarządzenie Nr III.66.2019
Zarządzenie Nr III.66.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
61. Zarządzenie Nr III.67.2019
Zarządzenie Nr III.67.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów dzierżawienia, najmu, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomośc
62. Zarządzenie Nr III.68.2019
Zarządzenie III.68.2019
63. Zarządzenie Nr III.69.2019
Zarządzenie Nr III.69.2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
64. Zarządzenie nr III.69A.2019
Zarządzenie nr III.69A.2019 WójtaGminy Sulików z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżet
65. Zarządzenie Nr III.70.2019
Zarządzenie Nr III.70.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
66. Zarządzenie Nr III.71.2019
Zarządzenie Nr III.71.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
67. Zarządzenie Nr III.72.2019
Zarządzenie Nr III.72.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
68. Zarządzenie Nr III.73.2019
Zarządzenie Nr III.73.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
69. Zarządzenie Nr III.74.2019
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku
70. Zarządzenie nr III.75.2019
Zarządzenie nr III.75.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
71. Zarządzenie nr III.76.2019
Zarządzenie nr III.76.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Sulikowie do prowadzenia postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych
72. Zarządzenie nr III.77.2019
Zarządzenie nr III.77.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 sierpnia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
73. Zarządzenie nr III.78.2019
Zarządzenie nr III.78.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu
74. Zrządzenie nr III.78a.2019
Zrządzenie nr III.78a.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 sierpnia zmieniające zarządzenie nr III.10.2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików.
75. Zarządzenie nr III.79.2019
Zarządzenie nr III.79.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 sierpnia w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
76. Zarządzenie nr III.80.2019
Zarządzenie nr III.80.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2019 roku, informacji o kształto
77. Zarządzenie nr III.81.2019
Zarządzenie nr III.81.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2019 rok
78. Zarządzenie nr III.82.2019
Zarządzenie nr III.82.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.
79. Zarządzenie nr III.83.2019
Zarządzenie nr III.83.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
80. Zarządzenie nr III.84.2019
Zarządzenie nr III.84.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
81. Zarządzenie nr III.85.2019
Zarządzenie nr III.85.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
82. Zarządzenie nr III.86.2019
Zarządzenie nr III.86.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
83. Zarządzenie nr III.87.2019
Zarządzenie nr III.87.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
84. Zarządzenie nr III.88.2019
Zarządzenie nr III.88.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
85. Zarządzenie nr III.90.2019
Zarządzenie nr III.90.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 września w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u
86. Zarządzenie Nr III.91.2019
Zarządzenie Nr III.91.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2020 rok oraz pro
87. Zarządzenie nr III.92.2019
Zarządzenie nr III.92.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
88. Zarządzenie Nr III.93.2019
Zarządzenie Nr III.93.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
89. Zarządzenie nr III.94.2019
Zarządzenie nr III.94.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019.
90. Zarządzenie nr III.95.2019
Zarządzenie nr III.95.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 12 września w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań administracyjnych.
91. Zarządzenie Nr III.96.2019
Zarządzenie Nr III.96.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudni
92. Zarządzenie Nr III.97.2019
Zarządzenie Nr III.97.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów w
93. Zarządzenie Nr III.98.2019
Zarządzenie Nr III.98.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na 1
94. Zarządzenie Nr III.99.2019
Zarządzenie Nr III.99.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia z OSP w Biernej z siedzibą w Biernej, umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików.
95. Zarządzenie Nr III.100.2019
Zarządzenie Nr III.100.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia z OSP w Studniskach Dolnych z siedzibą w Studniskach Dolnych 78, umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej
96. Zarządzenie Nr III.101.2019
Zarządzenie Nr III.101.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia z OSP w Miedzianej z siedzibą w Miedzianej, umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulik
97. Zarządzenie Nr III.102.2019
Zarządzenie Nr III.102.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia z OSP w Starym Zawidowie z siedzibą w Starym Zawidowie, umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność
98. Zarządzenie Nr III.103.2019
Zarządzenie Nr III.103.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia z OSP w Sulikowie z siedzibą przy ul. Zawidowskiej 2 w Sulikowie, umowy użyczenia nieruchomości stanowiące
99. Zarządzenie Nr III.104.2019
Zarządzenie Nr III.104.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019
100. Zarządzenie Nr III.105.2019
Zarządzenie Nr III.105.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 01 października 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.
101. Zarządzenie Nr III.106.2019
Zarządzenie Nr III.106.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 01.października 2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań administracyjnych
102. Zarządzenie Nr III.107.2019
Zarządzenie Nr III.107.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 2 października 2019 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
103. Zarządzenie Nr III.108.2019
Zarządzenie Nr III.108.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 02.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ilość odwiedzin: 1110
Nazwa dokumentu: Zarządzenia 2018-2023
Skrócony opis: Zarządzenia Wójta Gminy Sulików w latach 2018-2023
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Masłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Masłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Masłowska
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 07:44:51
Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 07:44:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-26 08:57:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner