logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   minus Wybory samorządowe 2018
      minus Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego
      minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
      minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
      minus Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
      minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
      minus Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
      minus Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików
      minus Zarządzenie Wójta Gminy Sulików Nr II.406.2018
      minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 września 2018 r.
      minus Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 1 października 2018 r.
      minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r.
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego do pobrania w załączniku. 

Ilość odwiedzin: 1155
Nazwa dokumentu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29 12:21:53
Data udostępnienia informacji: 2018-08-29 12:21:53
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-29 12:27:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner