logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory samorządowe 2018
   minus Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
   minus Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
   minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
   minus Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
   minus Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików
   minus Zarządzenie Wójta Gminy Sulików Nr II.406.2018
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
   minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
   minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 września 2018 r.
   minus Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 1 października 2018 r.
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r.
   minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
   minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
   minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. przeprowadzenia głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. przeprowadzenia głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. ustalenia wyników głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. ustalenia wyników głosowania
   minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. ustalenia wyników głosowania
   minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
   minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej do wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 13 października 2019 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Treść informacji dostępna w załączniku. 

Ilość odwiedzin: 344
Nazwa dokumentu: Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
Skrócony opis: z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 22:34:08
Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 22:34:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-11 22:38:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner