logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   minus Protokoły z sesji
      minus Protokół Nr 1
      minus Protokół Nr 2
      minus Protokół Nr 3
      minus Protokół Nr 4
      minus Protokół Nr 5
      minus Protokół Nr 6
      minus Protokół Nr 7
      minus Protokół Nr 8
      minus Protokół Nr 9
      minus Protokół Nr 10
      minus Protokół Nr 11
      minus Protokół Nr 12
      minus Protokół Nr 13
      minus Protokół Nr 14
      minus Protokół nr 15
      minus Protokół Nr 16
      minus Protokół Nr 17
      minus Protokół Nr 18
      minus Protokół Nr 19
      minus Protokół Nr 20
      minus Protokół Nr 21
      minus Protokół Nr 22
      minus Protokół Nr 23
      minus Protokół Nr 24
      minus Protokół Nr 25
      minus Protokół Nr 26
      minus Protokół Nr 27
      minus Protokół Nr 28
      minus Protokół Nr 29
      minus Protokół Nr 30
      minus Protokół Nr 31
      minus Protokół Nr 32
      minus Protokół Nr 33
      minus Protokół Nr 34
      minus Protokół Nr 35
      minus Protokół Nr 36
      minus Protokół Nr 37
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokół Nr 1
z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
2. Protokół Nr 2
z nadzwyczajnej Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
3. Protokół Nr 3
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
4. Protokół Nr 4
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
5. Protokół Nr 5
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 26 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
6. Protokół Nr 6
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
7. Protokół Nr 7
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
8. Protokół Nr 8
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
9. Protokół Nr 9
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
10. Protokół Nr 10
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 września 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
11. Protokół Nr 11
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
12. Protokół Nr 12
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
13. Protokół Nr 13
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
14. Protokół Nr 14
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 26 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
15. Protokół nr 15
z nadzwyczajnej XIV sesji Rady Gminy Sulików w dniu 14 maja 2020 r.w zdalnym trybie obradowania
16. Protokół Nr 16
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 15 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
17. Protokół Nr 17
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
18. Protokół Nr 18
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
19. Protokół Nr 19
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 września 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
20. Protokół Nr 20
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 13 października 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
21. Protokół Nr 21
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 października 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
22. Protokół Nr 22
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
23. Protokół Nr 23
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 15 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
24. Protokół Nr 24
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
25. Protokół Nr 25
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 7 stycznia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
26. Protokół Nr 26
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
27. Protokół Nr 27
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
28. Protokół Nr 28
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 26 maja 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
29. Protokół Nr 29
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 15 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
30. Protokół Nr 30
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
31. Protokół Nr 31
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 5 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
32. Protokół Nr 32
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 20 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
33. Protokół Nr 33
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 września 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
34. Protokół Nr 34
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 października 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
35. Protokół Nr 35
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
36. Protokół Nr 36
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
37. Protokół Nr 37
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 19 stycznia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 3121
Nazwa dokumentu: Protokoły z sesji
Skrócony opis: Protokoły z sesji Rady Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 08:57:27
Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 08:57:27
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-14 08:59:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner