logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   minus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
      minus Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 30.01.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Przemysława Czekańskiego z dnia 30.01.2019 r.
      minus Interpelacja radnej Jolanty Matwiejczuk z dnia 30.04.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Krzysztofa Malczyka z dnia 11.10.2019 r.
      minus Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 14.02.2020 r.
      minus Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 26.02.2020 r.
      minus Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 26.02.2020 r.
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 30.01.2019 r.
2. Interpelacja radnego Przemysława Czekańskiego z dnia 30.01.2019 r.
3. Interpelacja radnej Jolanty Matwiejczuk z dnia 30.04.2019 r.
4. Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
5. Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
6. Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
7. Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
8. Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
9. Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
10. Interpelacja radnego Krzysztofa Malczyka z dnia 11.10.2019 r.
11. Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 14.02.2020 r.
12. Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 26.02.2020 r.
13. Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 26.02.2020 r.

(Art. 24 ustawy o samorządzie gminnym) - wyciąg

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Ilość odwiedzin: 3153
Nazwa dokumentu: Rejestr interpelacji i zapytań radnych
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-15 10:03:36
Data udostępnienia informacji: 2019-01-15 10:03:36
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 10:10:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner