logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   minus 2021
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus Uchwała Nr XXIX/213/21
         minus Uchwała Nr XXIX/214/21
         minus Uchwała Nr XXIX/215/21
         minus Uchwała Nr XXIX/216/21
         minus Uchwała Nr XXIX/217/21
         minus Uchwała Nr XXIX/218/21
         minus Uchwała Nr XXIX/219/21
         minus Uchwała Nr XXIX/220/21
         minus Uchwała Nr XXIX/221/21
         minus Uchwała Nr XXIX/222/21
         minus Uchwała Nr XXIX/223/21
         minus Uchwała Nr XXIX/224/21
         minus Uchwała Nr XXIX/225/21
         minus Uchwała Nr XXIX/226/21
         minus Uchwała Nr XXIX/227/21
         minus Uchwała Nr XXIX/228/21
         minus Uchwała Nr XXIX/229/21
         minus Uchwała Nr XXIX/230/21
         minus Uchwała Nr XXX/231/2021
         minus Uchwała Nr XXX/232/21
         minus Uchwała Nr XXX/233/21
         minus Uchwała Nr XXX/234/21
         minus Uchwała Nr XXX/235/21
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2022
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2021 > Czerwiec

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXIX/213/21
Uchwała Nr XXIX/213/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2. Uchwała Nr XXIX/214/21
Uchwała Nr XXIX/214/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnop
3. Uchwała Nr XXIX/215/21
Uchwała Nr XXIX/215/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bierna.
4. Uchwała Nr XXIX/216/21
Uchwała Nr XXIX/216/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Mała Wieś Górna.
5. Uchwała Nr XXIX/217/21
Uchwała Nr XXIX/217/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Mikułowa.
6. Uchwała Nr XXIX/218/21
Uchwała Nr XXIX/218/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miedziana.
7. Uchwała Nr XXIX/219/21
Uchwała Nr XXIX/219/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Radzimów.
8. Uchwała Nr XXIX/220/21
Uchwała Nr XXIX/220/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Skrzydlice.
9. Uchwała Nr XXIX/221/21
Uchwała Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stary Zawidów.
10. Uchwała Nr XXIX/222/21
Uchwała Nr XXIX/222/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne.
11. Uchwała Nr XXIX/223/21
Uchwała Nr XXIX/223/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Studniska Górne.
12. Uchwała Nr XXIX/224/21
Uchwała Nr XXIX/224/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sulików.
13. Uchwała Nr XXIX/225/21
Uchwała Nr XXIX/225/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wielichów.
14. Uchwała Nr XXIX/226/21
Uchwała Nr XXIX/226/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wilka.
15. Uchwała Nr XXIX/227/21
Uchwała Nr XXIX/227/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wrociszów Dolny.
16. Uchwała Nr XXIX/228/21
Uchwała Nr XXIX/228/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny.
17. Uchwała Nr XXIX/229/21
Uchwała Nr XXIX/229/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2386D relacji
18. Uchwała Nr XXIX/230/21
Uchwała Nr XXIX/230/21 Rady Gminy Sulików z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2021.
19. Uchwała Nr XXX/231/2021
Uchwała Nr XXX/231/2021 Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Sulikowie na okres 10-ciu lat oraz odstąpienia od
20. Uchwała Nr XXX/232/21
Uchwała Nr XXX/232/21 Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sulików na rok szkolny 2021/2022.
21. Uchwała Nr XXX/233/21
Uchwała Nr XXX/233/21 Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Sulików a Gminą Miejską Zawidów w przedmiocie powierze
22. Uchwała Nr XXX/234/21
Uchwała Nr XXX/234/21 Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2021.
23. Uchwała Nr XXX/235/21
Uchwała Nr XXX/235/21 Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Miedzianej na okres 10-ciu lat w drodze przetargu.

Ilość odwiedzin: 819
Nazwa dokumentu: Czerwiec
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Masłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Masłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Masłowska
Data wytworzenia informacji: 2021-06-22 13:32:14
Data udostępnienia informacji: 2021-06-22 13:32:14
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-22 13:33:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner