logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      minus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
         minus Od 2003.12.31 do 2004.01.27
         minus Od 2004.01.28 do 2004.02.26
         minus Od 2004.02.27 do 2004.03.30
         minus Od 2004.03.31 do 2004.04.27
         minus Od 2004.04.28 do 2004.05.25
         minus Od 2004.06.30 do 2004.09.29
         minus Od 2004.10.27 do 2004.11.30
         minus Od 2004.11.30 do 2004.12.29
         minus Od 2004.12.31 do 2005.01.26
         minus Od 2005.01.27 do 2005.02.25
         minus Od 2005.02.02 do 2005.03.30
         minus Od 2005.03.31 do 2005.04.27
         minus Od 2005.05.20 do 2005.06.23
         minus Od 2005.04.27 do 2005.05.19
         minus Od 2005.06.24 do 2005.08.30
         minus Od 2005.08.31 do 2005.09.28
         minus Od 2005.09.29 do 2005.11.21
         minus Od 2005.11.22 do 2005.12.29
         minus Od 2005.12.30 do 2006.02.28
         minus Od 2006.03.01 do 2006.03.28
         minus Od 2006.03.29 do 2006.04.25
         minus Od 2006.04.27 do 2006.05.31
         minus Od 2006.06.01 do 2006.06.28
         minus Od 2006.06.29 do 2006.09.27
         minus Od 2006.09.28 do 2006.10.27
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików

 

 w okresie od dnia 28 stycznia do dnia 26 lutego 2004 r.

 

 

1.      Przygotowania do wykonania ewidencji dróg i mostów stanowiących własność gminy Sulików.

 

2.      Działania związane z uregulowaniem stanu prawnego działki, na której znajduje się przystanek autobusowy w Studniskach Dln.

 

3.      Działania związane z przeniesieniem syreny alarmowej w Sulikowie.

 

4.      Przygotowanie wykonania gminnego programu ochrony środowiska oraz gminnego programu gospodarki odpadami.

 

5.      Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę spalonej remizy OSP w Radzimowie.

 

6.      Przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców.

 

7.      Przygotowanie do sprzedaży baraku po GOPS.

 

8.      Zatwierdzenie wyniku postępowania na wybór dostawcy opału do szkół.

 

9.      Zatwierdzenie warunków umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej w Sulikowie przy Pl. Wolności.

 

10.  Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP.

 

11.  Rozeznanie kosztów i zakresu wykonania Strategii Rozwoju Gminy.

 

12.  Przygotowanie propozycji zmian w regulaminie pracy oraz zasad wynagradzania w UG.

 

13.  Określenie sposobu wykorzystania pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez świetlicę wiejską w Starym Zawidowie.

 

14.  Przygotowanie projektu uchwały RG.

 

15.  Zatwierdzenie i ogłoszenie regulaminu konkursu na gadżet gminny.

 

16.  Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Pieńsk w sprawie utworzenia ścieżki edukacyjnej w Sulikowie.

 

17.  Spotkanie z przedstawicielem Elektrowni Turów w sprawie możliwości współpracy przy organizacji imprez przez gminę Sulików.

 

18.  Udział w spotkaniu z sołtysami.

 

19.  Udział w naradzie zorganizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z udziałem wiceministra gospodarki.

 

20.  Udział w spotkaniu z samorządem Zawidowa.

 

21.  Udział w spotkaniu z dyr. WODR Świdnica zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe.

 

22.  Spotkanie z władzami gminy Hohendubrau z Niemiec. Omówienie zasad współpracy gmin ze szczególnym uwzględnieniem programu Interreg III.

 

23.   Wręczenie kamizelek dla dzieci z klas I – III.

 

24.  Udział w posiedzeniach komisji RG.

 

25.  Otwarcie nowej siedziby GOPS.

 

26.  Obecność na posiedzeniu zespołu arbitrów UZP w Warszawie dotyczącego rozpatrzenia odwołania firmy Egbud od wyniku przetargu nieograniczonego na budowę Gimnazjum w Sulikowie.

 

27.  Udział Z-cy Wójta w posiedzeniu zarządu ZGZZ.

 

 

Zarządzenia.

 

 

  1. Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości Skarbu Państwa.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3780
Nazwa dokumentu: Od 2004.01.28 do 2004.02.26
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Hasiuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-01-04 10:17:46
Data udostępnienia informacji: 2005-01-04 10:17:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 10:25:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner