logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Zmiana imion i nazwisk

 

Z dniem 3 maja 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 marca 2005 r.

o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 62, poz.550), która dotychczasowe kompetencje starosty wynikające z obowiązków określonych w ustawie  powierza  kierownikom urzędu stanu cywilnego.

 

Właściwość miejscową organu w sprawach określonych w ustawie rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na:

 - miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego

   miejsca

– kierownik właściwy ze względu na jego ostatnie miejsce pobytu stałego.

 

W stosunku do wnioskodawców zamieszkałych za granicą, właściwość miejscową organu określa ich ostatnie miejsce pobytu stałego w Polsce.

Osoby zamieszkałe za granicą składaja podania za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić na wniosek strony,

z ważnych względów.

 

Ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca

1. nosi nazwisko 

   a) ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka

   b) o brzmieniu niepolskim,

   c) posiadające formę imienia,

2. pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa,

   lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.

 

Do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zawsze konieczna jest zgoda obydwojga rodziców. W braku porozumienia między rodzicami

w kwestii zmiany imienia lub nazwiska dziecka, każdy z nich może zwrócić

się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.

Gdy dziecko ukończyło 14 lat do zmiany nazwiska potrzebna jest również jego zgoda.

 

Opłaty skarbowe:

Wraz z wnioskiem o zmianę należy wnieść opłaty skarbowe :

* decyzja 37 zł

* potwierdzenie kserokopii  za każdą stronę  5

* potwierdzenie własnoręczności podpisu      9

* decyzja o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska  22

 

Nie podlegają opłacie skarbowej postępowania w sprawach dotyczących przywrócenia oryginalnej pisowni imion i nazwisk osób, którym bezprawnie

je zmieniono.

Organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych

w sprawach zmiany imion i nazwisk jest Wojewoda Dolnośląski.

Załączniki do pobrania: 2005-06-08 10:11:50 - Załacznik do wniosku do wydruku. (27.00 kB)

Nazwa dokumentu: Zmiana imion i nazwisk.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Tymińska
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Tymińska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2005-06-08 09:57:51
Data udostępnienia informacji: 2005-06-08 09:57:51
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-07 14:26:28

Wersja do wydruku...

corner   corner