logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


ORGANY GMINY > Rada Gminy

OGŁOSZENIE

DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU O GODZINIE 1500
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW
 
ODBĘDZIE SIĘ
 SESJA RADY GMINY SULIKÓW
PORZĄDEK OBRAD:
  1. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
  2. SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SULIKÓW.
  3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PRACY W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM.
  4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
  5. PLAN PRACY RADY GMINY SULIKÓW NA ROK 2011.
  6. PODJĘCIE UCHWAŁ:

a) W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY SULIKÓW DLA MIĘDZYGMINNEJ SPÓŁKI WODNO-KANALIZACYJNEJ „SUPLAZ” SP. Z O.O., UL. POCZTOWA 7A, 59-975 SULIKÓW,
b) W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SULIKÓW: STARY ZAWIDÓW, UL. STAROZAWIDOWSKA, WILKA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. UL. DWORCOWA 4, 59-970 ZAWIDÓW,
c) W SPRAWIE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SULIKÓW, W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SULIKÓW, W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY,
d) W SPRAWIE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SULIKÓW, W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SULIKÓW, W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY,
e) W SPRAWIE SPRZEDAŻY LOKALU UŻYTKOWGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SULIKÓW, W DRODZE PRZETARGU,
f) W SPRAWIE SPRZEDAŻY LOKALU UŻYTKOWGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SULIKÓW, W DRODZE PRZETARGU,
g) W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW DO RAD SOŁECKICH W SOŁECTWIE GMINY SULIKÓW,
h) W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DO REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. „KAŻDE DZIECKO POTRAFI… INDYWIDUALIZACJA W PROCESIE NAUCZANIA I WYCHOWANIU UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ” NR POKL.09.01.02-114/10 DOPINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
i) W SPRAWIE USTALENIA STAWEK OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO,
j) W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEZNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY,
k)W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANYCH DIET DLA RADNYH GMINY SULIKÓW.
l) W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW NA ROK 2011.
  1. ZAPYTANIA RADNYCH.
  2. ZAPYTANIA PRZEWODNICZĄCYCH RAD SOŁECKICH.
  3. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.
  4. SPRAWY RÓŻNE. KOMUNIKATY.
SESJE RADY GMINY SĄ JAWNE I OTWARTE DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA GMINY.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY SULIKÓW
                  JAN SOLECKI  

Nazwa dokumentu: Rada Gminy
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-01 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-04-01 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 12:13:51

Wersja do wydruku...

corner   corner