logo
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   plus Informacje o pracy Rady Gminy
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


ORGANY GMINY > Rada Gminy

 

 
 
 
 


                                            
 
 
OGŁOSZENIE 
 
DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU O GODZINIE 1200
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW
ODBĘDZIE SIĘ
SESJA RADY GMINY SULIKÓW
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
 2. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PRACY RADY GMINY SULIKÓW
  W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
 4. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.
 5. PODJĘCIE UCHWAŁ:
a)   W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O WYSTĄPIENIU GMINY SULIKÓW
Z POLSKIEGO KLUBU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ,
b)   W SPRAWIE USTALENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ PSYCHOLOGÓW,
c)    W SPRAWIE LIKWIDACJI DRÓG WEWNĘTRZNYCH,
d)   W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU,
e)    W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W ZGORZELCU I DO SĄDU OKRĘGOWEGO
W JELENIEJ GÓRZE,
f)    W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY SULIKÓW NA II PÓŁROCZE 2011 ROKU,
g)   W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SULIKÓW NA II PÓŁROCZE 2011 ROKU,
h)   W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2011-2018,
i)     W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SULIKÓW NA ROK 2011,
j)     W SPRAWIE OKREŚLENIA ZAKRESU I FORMY INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE.
 1. ZAPYTANIA RADNYCH.
 2. ZAPYTANIA PRZEWODNICZĄCYCH RAD SOŁECKICH.
 3. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.
 4. SPRAWY RÓŻNE. KOMUNIKATY.
 
 
               SESJE RADY GMINY SĄ JAWNE I OTWARTE DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA GMINY.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SULIKÓW
                 JAN SOLECKI  

: Rada Gminy
: Gmina Sulików
: Aleksandra Adamiak
: Aleksandra Adamiak
: Tomasz Chrzanowski
: 2011-05-26 10:00:00
: 2011-05-26 10:00:00
: 2011-06-27 08:30:10

...

corner   corner