logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   plus Archiwum
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ostrzeżenie
   minus Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   minus Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   plus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie
   minus Informacja o wyniku naboru
   minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
   minus Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
   minus Informacja o wszczęciu postępowania
   minus 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja o lasach
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
   minus Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
   minus Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
   minus Informacja o zastosowaniu oprysków
   minus Zmiana terminu oprysku
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Tablica Ogłoszeń

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Tablica Ogłoszeń Tomasz Chrzanowski 2011-03-15 13:33:27
Tablica Ogłoszeń Tomasz Chrzanowski 2010-03-18 10:06:48
Tomasz Chrzanowski 2006-06-09 08:35:22
Wojciech Pająk 2006-02-17 13:39:30
Wojciech Pająk 2006-02-10 11:11:24
Wojciech Pająk 2006-02-10 11:09:57
Wojciech Pająk 2006-02-10 10:57:09
Wojciech Pająk 2006-02-10 08:29:11
Wojciech Pająk 2006-01-03 12:30:36
Remigiusz Czarnecki 2006-01-03 12:25:45
Remigiusz Czarnecki 2006-01-03 12:07:25
Remigiusz Czarnecki 2005-12-22 15:27:22
Remigiusz Czarnecki 2005-12-22 15:01:32
Remigiusz Czarnecki 2005-12-22 14:15:47
Wojciech Pająk 2005-12-12 16:08:00
Wojciech Pająk 2005-12-12 15:59:58
Wojciech Pająk 2005-12-12 15:57:17
Wojciech Pająk 2005-12-12 15:55:17
Wojciech Pająk 2005-12-12 15:53:38
Wojciech Pająk 2005-12-12 13:56:24
Wojciech Pająk 2005-12-12 13:37:42
Wojciech Pająk 2005-12-12 11:32:54
Wojciech Pająk 2005-12-12 11:28:54
Wojciech Pająk 2005-12-12 11:07:08
Wojciech Pająk 2005-12-12 11:05:09
Wojciech Pająk 2005-12-12 10:51:04
Wojciech Pająk 2005-12-12 08:31:42
Wojciech Pająk 2005-12-12 08:27:47
Wojciech Pająk 2005-10-26 08:04:27
Wojciech Pająk 2005-10-26 07:56:56

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Dorota Świątek 2020-04-07 11:21:51
Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Dorota Świątek 2019-12-03 11:53:45
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii Tomasz Chrzanowski 2016-09-16 12:49:26
Notatka z Walnego Zgromadzenia Tomasz Chrzanowski 2012-07-12 15:27:43
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2011-05-27 14:30:23
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2011-05-27 14:37:16
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2011-05-27 14:40:17
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2011-05-27 14:43:06
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2011-05-27 14:50:47
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2011-05-27 14:20:22
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2011-05-27 14:23:57
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Tomasz Chrzanowski 2011-04-21 13:21:59
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Tomasz Chrzanowski 2011-05-26 11:48:25
Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego Tomasz Chrzanowski 2011-05-26 11:14:38
Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego Tomasz Chrzanowski 2011-05-26 11:48:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2011-05-30 10:05:12
Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2011-05-10 13:45:31
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2011-04-29 11:07:44
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2011-03-31 12:25:10
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2011-04-13 14:36:31
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2011-03-31 11:01:06
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Tomasz Chrzanowski 2010-12-16 09:27:58
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2010-10-20 15:29:31
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2011-05-07 19:57:17
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2011-04-28 07:36:45
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2011-04-07 13:27:02
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2011-04-07 13:24:52
Informacja o Mobilnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich Tomasz Chrzanowski 2011-04-05 14:52:47
Zaproszenie na szkolenie Tomasz Chrzanowski 2011-03-24 14:15:42
Konkurs na składanie wniosków Tomasz Chrzanowski 2011-03-25 13:46:05
Informacja o wynikach przetargów Tomasz Chrzanowski 2011-03-07 14:40:59
Dotacje na termodernizacje budynków użyteczności publicznej. Tomasz Chrzanowski 2011-03-18 10:53:34
Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Chrzanowski 2010-12-16 09:30:57
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2011-01-31 11:17:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Chrzanowski 2011-04-08 12:15:07
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Chrzanowski 2010-04-26 14:21:05
Zarządzenie wewnętrzne nr 14/10 Tomasz Chrzanowski 2010-03-09 13:18:11
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-05-20 08:55:49
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-03-09 15:14:17
Informacja Tomasz Chrzanowski 2010-04-01 11:53:05
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-03-15 08:31:36
Zaproszenie do skladania ofert Tomasz Chrzanowski 2010-03-19 11:57:09
Zapytanie ofertowe Tomasz Chrzanowski 2010-04-29 13:51:42
Informacja o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-02-02 14:58:48
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-03-02 12:06:09
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Tomasz Chrzanowski 2010-01-29 09:17:26
Ogłoszenie Tomasz Chrzanowski 2010-01-19 13:24:22
Ogłoszenie: "Odnowa i rozwój wsi" Tomasz Chrzanowski 2010-02-11 09:48:10
Informacja o wyniku rokowań Tomasz Chrzanowski 2010-02-18 14:09:34
Informacja o przetargach Tomasz Chrzanowski 2010-01-18 10:32:19
Informacja o przetargach Tomasz Chrzanowski 2010-01-18 10:32:00
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-01-18 10:09:36
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-01-18 09:59:01
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-01-18 09:26:05
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2010-01-18 08:24:41
Informacja o wynikach Tomasz Chrzanowski 2009-12-24 10:37:59
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2009-11-12 14:21:35
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Wojciech Pająk 2010-01-29 08:51:55
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Tomasz Chrzanowski 2010-01-21 14:38:20
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2009-11-05 08:17:01
Informacja Wójta Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-11-03 15:27:49
Informacja Wójta Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-11-03 15:22:42
Wójt Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-11-03 13:15:13
OGŁOSZENIE Wojciech Pająk 2009-10-30 12:13:53
Informacja Wójta Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-10-05 15:28:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-10-05 14:49:39
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-10-05 14:46:21
Informacja Wójta Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-10-02 10:20:17
Sprawozdanie z badania wody Wojciech Pająk 2009-09-29 15:21:16
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2009-09-21 16:00:08
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2009-09-15 14:38:19
Informacja Wójta Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-09-15 14:32:48
WÓJT GMINY SULIKÓW OGŁASZA Wojciech Pająk 2009-08-28 12:05:56
INFORMACJA WÓJTA GMINY SULIKÓW Wojciech Pająk 2009-08-28 12:33:36
Informacja Wójta Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-08-17 07:54:50
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2009-08-13 14:49:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 13:52:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 13:46:25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 13:37:32
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 13:39:14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 13:21:07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 13:10:29
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 13:02:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-31 12:55:54
Zawiadomienie O wyborze najkorzystniejszej oferty Wojciech Pająk 2009-07-30 12:44:56
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2009-07-28 14:51:06
Sprawozdanie z badania wody Wojciech Pająk 2009-07-02 11:08:29
Obwieszczenie Wojciech Pająk 2009-07-10 12:17:12
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2009-07-01 15:05:20
INFORMACJA WÓJTA GMINY SULIKÓW Wojciech Pająk 2009-07-01 15:02:59
INFORMACJA WÓJTA GMINY SULIKÓW Wojciech Pająk 2009-07-01 15:00:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-01 14:57:23
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-01 14:53:37
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-01 14:50:40
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-01 14:47:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-01 14:43:31
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-07-01 14:39:07
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2009-06-23 01:56:00
OGŁOSZENIE O BEZPŁATNEJ ZBIÓRCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Wojciech Pająk 2009-06-17 14:58:52
Sprawozdnie z badania wody Wojciech Pająk 2009-04-02 09:34:41
Obwieszczenie Wojciech Pająk 2009-03-20 14:58:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-10-05 15:07:12
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sulików Wojciech Pająk 2009-03-05 14:09:07
Wojciech Pająk 2008-08-07 12:39:30
Wojciech Pająk 2008-08-19 22:04:29
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wojciech Pająk 2009-06-08 13:41:36
Zaproszenie do składania ofert Wojciech Pająk 2009-10-30 12:18:46
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2008-12-16 11:36:55
Informacja o wyniku przetargu Wojciech Pająk 2008-12-05 08:36:43
Wojciech Pająk 2008-08-06 15:38:54
Wojciech Pająk 2008-08-05 09:35:28
OGŁOSZENIE Wojciech Pająk 2008-07-22 14:44:03
Wojciech Pająk 2008-08-07 15:00:09
Wojciech Pająk 2008-09-12 08:16:27
Wojciech Pająk 2008-09-12 07:58:40
Wojciech Pająk 2008-09-29 12:29:50
Wojciech Pająk 2008-02-25 10:40:06
Wojciech Pająk 2008-05-28 11:26:23
Wojciech Pająk 2008-01-29 14:24:16
Wojciech Pająk 2008-01-28 15:41:19
Wojciech Pająk 2008-01-18 12:25:09
Wojciech Pająk 2008-01-11 09:14:35
Wojciech Pająk 2008-01-04 08:07:20
Wojciech Pająk 2007-12-31 13:28:51
Wojciech Pająk 2007-12-19 17:21:57
Wojciech Pająk 2007-12-14 13:03:37
Wojciech Pająk 2007-12-12 08:11:01
Wojciech Pająk 2007-12-10 16:32:29
Wojciech Pająk 2007-11-08 15:41:30
Wojciech Pająk 2007-11-12 08:35:41
Wojciech Pająk 2007-08-10 08:56:54
Wojciech Pająk 2008-01-29 15:18:37
Wojciech Pająk 2008-01-31 08:29:39
Wojciech Pająk 2008-02-14 09:42:37
Wojciech Pająk 2008-03-06 10:08:21
Wojciech Pająk 2008-05-05 12:54:32
Wojciech Pająk 2008-04-16 09:08:50
Wojciech Pająk 2008-05-26 11:41:13
Wojciech Pająk 2008-06-16 15:10:30
Wojciech Pająk 2008-05-28 09:28:19
Wojciech Pająk 2007-03-05 13:07:56
(bez nazwy) Remigiusz Czarnecki 2008-01-07 09:03:12
Remigiusz Czarnecki 2008-01-07 08:59:05
Remigiusz Czarnecki 2007-11-26 08:32:08
Remigiusz Czarnecki 2007-11-12 16:07:44
Remigiusz Czarnecki 2007-11-12 16:02:23
Remigiusz Czarnecki 2007-11-21 08:59:32
Wojciech Pająk 2007-01-09 15:25:16
Remigiusz Czarnecki 2007-07-20 10:05:19
Remigiusz Czarnecki 2007-08-07 08:46:18
Remigiusz Czarnecki 2007-08-07 08:49:02
Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych Anna Pawlak 2007-06-20 13:09:19
Wojciech Pająk 2007-02-02 14:30:18
Wojciech Pająk 2007-01-26 12:53:06
Wojciech Pająk 2006-12-14 14:57:51
Wojciech Pająk 2006-12-19 14:39:54
Wojciech Pająk 2006-12-04 09:14:33
Wojciech Pająk 2006-12-04 09:07:02
Wojciech Pająk 2006-11-17 13:31:23
Wojciech Pająk 2006-11-15 11:19:57
Wojciech Pająk 2006-11-29 08:08:33
Wojciech Pająk 2006-11-29 08:00:45
Wojciech Pająk 2006-10-02 12:52:36
Wojciech Pająk 2006-09-12 08:39:55
Wojciech Pająk 2006-08-22 08:18:47
(bez nazwy) Wojciech Pająk 2006-06-12 14:07:52
Wojciech Pająk 2006-05-12 13:51:14
Wojciech Pająk 2005-12-12 15:42:04
Wojciech Pająk 2006-04-19 10:22:27
Remigiusz Czarnecki 2006-02-10 11:37:41
Remigiusz Czarnecki 2006-02-20 14:51:01
Remigiusz Czarnecki 2006-02-17 13:46:57
Remigiusz Czarnecki 2006-02-17 13:56:36
Wojciech Pająk 2005-12-22 15:24:25
Wojciech Pająk 2005-12-25 16:02:37
Wojciech Pająk 2005-12-22 14:04:22
Wojciech Pająk 2005-12-12 16:16:44

Wersja do wydruku...

corner   corner