logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


                           Wizja przedszkola
        Przedszkole jest przyjazne dziecku,
rodzicom
i środowisku  zapewnia warunki do rozwoju    
       indywidualnego dziecka.

             Misja przedszkola
 
·         wspomagamy rodziców w wychowaniu ich dzieci
·         pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju zgodnie z ich możliwościami psychicznymi i fizycznymi
·         kierujemy się filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka
·         dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi
·         kultywujemy tradycje regionalne i obrzędy ludowe
·         dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną
·         zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia  
·         wyróżniamy  się popularnością w środowisku

               Nasz wychowanek – absolwent

 • jest dobrym organizatorem swojego małego świata
 • jest aktywne, twórcze, wykazuje postawę badawczą
 • ma prawo do własnej linii rozwoju i indywidualnego tempa
 • ma różne zainteresowania
 • kocha przyrodę i wie jak o nią dbać
 • umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca
 • rozwija swoje talenty
 • jest "gotowy" do podjęcia nauki w szkole
                  Priorytety wychowawcze przedszkola  
 
·         dobro dziecka  
·         uśmiech i zadowolenie dziecka
·         przyjaźń między dzieckiem a wychowawcą
 

                  I.   MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

 1. Atrakcyjne oferty edukacyjne.  
 2. Autorskie programy pracy.  
 3. Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek.  
 4. Propagowanie tradycji regionalnych.  
 5. Udział w konkursach i festiwalach  
 6. Organizacja akcji na rzecz dzieci oraz aukcji na rzecz przedszkola.  
 7. Wysoki poziom pracy  
 8. Kąciki zainteresowań  
 9. Atmosfera i klimat przedszkola.  
 10. Wyposażenie przedszkola  
 11. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli  
 12. Dokumentowanie osiągnięć.  
 13. Wydawanie własnego pisemka informacyjno - pedagogicznego

  Skrócony opis: 5-letni program rozwoju przedszkola opracowany na lata 2003-2007
  Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole w Sulikowie
  Osoba, która wytworzyła informację: Alina Lenczewska
  Osoba, która odpowiada za treść: Alina Lenczewska
  Osoba, która wprowadzała dane: Alina Lenczewska
  Data wytworzenia informacji: 2006-10-21 17:03:00
  Data udostępnienia informacji: 2006-10-21 17:03:00
  Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-21 17:37:58

  Wersja do wydruku...

corner   corner