logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   plus Informacje o pracy Rady Gminy
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 r.             
 

 
Termin
 
Temat przewodni
 
Tematy dodatkowe
Osoby wymagane na posiedzeniu Komisji
 
21.01.08
godz.16.00
 
Opracowanie planu Pracy Komisji na 2008 r.
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
18.02.08
godz.16.00
Opiniowanie sposobu realizacji inwestycji w zakresie finansowym dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
17.03.08
godz.16.00
Podział środków sołeckich- analiza informacji rad sołeckich. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt
 
21.04.08
godz.16.00
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007,
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
19.05.08
godz.16.00
Informacja nt. przewidywanych kosztów funkcjonowania hali gimnastycznej po jej oddaniu do eksploatacji.
 Informacja nt. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.06.08
godz.16.00
Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Przewidywane skutki finansowe dla budżetu gminy nowej Strategii Rozwoju Oświaty
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Dyrektorzy szkół, Przewodniczący Komisji Społecznej
 
15.09.08
godz.16.00
Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2008 r.- analiza informacji wójta
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
20.10.08
godz.16.00
Zapoznanie się i opiniowanie wniosków przedłożonych do projektu budżetu na 2009r przez referaty urzędu, jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz Komisje i radnych.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
17.11.08
godz.16.00
Sprawy dotyczące podatków i opłat. Analiza stawek podatkowych na 2009 r.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
22.12.08
godz.16.00
Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2009, oraz wydanie opinii odnośnie przyjęcia projektu budżetu na sesji Rady Gminy. Informacja nt. realizacji zadań niewygasających.
Opracowanie planu Pracy Komisji na 2009 r.
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik

 

Plan pracy Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska na 2008 rok
 
 
Styczeń
 
- Gospodarka odpadami i segregacja odpadów na terenu gminy Sulików.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
 Luty
- Przygotowanie dokumentacji technicznej kanalizacja.
- Zapoznanie się pracami Izb Rolniczych.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Marzec
- Stan oświetlenia na terenie gminy (modernizacja nowe punkty oświetleniowe).
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Kwiecień
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok oraz absolutorium dla Wójta Gminy.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Maj
- Gospodarka komunalna na terenie gminy.
- Ocena stanu dróg publicznych na terenie gminy (wojewódzkie, powiatowe, gminne). Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Czerwiec
- Ocena nadzoru terenu gminy przez Policję Rewiru Dzielnicowych w Zawidowie.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Wrzesień
- Ocena funkcjonowania rolnictwa po okresie żniwnym.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Październik
- Informacja na temat wykonania inwestycji gminnych (wizja lokalna).
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Listopad
- Opiniowanie stawek podatków lokalnych na rok 2009.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.
 
Grudzień
- Analiza projektu budżetu Gminy Sulików na rok 2009.
- Rozpatrzenie projektów uchwał.

Skrócony opis: Plan pracy Komisji na 2008 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-02-23 08:44:04
Data udostępnienia informacji: 2007-02-23 08:44:04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-02 09:18:42

Wersja do wydruku...

corner   corner