logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 
 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00
 
 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00
 
 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00
 
Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00
 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00
19 132,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
16 361,00
15 973,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
800,00
4260
Zakup energii
7 280,00
5 473,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
625,00
4300
Zakup usług pozostałych
7 114,00
6 808,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
0,00
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500,00
2 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4 388,00
3 723,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
61 014,00
59 547,00
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
843,00
0,00
4580
Pozostałe odsetki
6,00
0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
2 250,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
300,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
1 300,00
Ogółem wydatki
995 416,00
1 050 000,00

 

 
Dział 801   rozdział 80146
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
 
 
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 598,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 903,00
5 767,00
Ogółem wydatki
5 501,00
5 767,00

 

 
Dział 854   rozdział 85401
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 807,00
2 143,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 521,00
25 535,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 922,00
2 256,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 378,00
5 181,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
741,00
727,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
974,00
300,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
783,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
600,00
600,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 003,00
2 165,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
300,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
100,00
Ogółem wydatki
40 396,00
40 390,00

 

Dział 854   rozdział 85446
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
 
 
 
 
Ogółem dochody
-
-
WYDATKI
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33,00
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
85,00
126,00
Ogółem wydatki
118,00
126,00

 
 
 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA 2007 ROK
 

 
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
UL. ZGORZELECKA 28
59-975 SULIKÓW
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
Dział 801   rozdział 80101
§
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie za 2006 rok
Plan na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
DOCHODY
0920
Pozostałe odsetki
100,00
100,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
200,00
Ogółem dochody
200,00
300,00
WYDATKI
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
67 252,00
60 406,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
1500,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
706 090,00
674 002,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
52 114,00
60 018,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
145 531,00
136 343,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 091,00