logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Pokój

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt Gminy

Robert Starzyński

208

Sekretarz Gminy

Elżbieta Piotrowska

207

Skarbnik Gminy

Maria Maciaszek

304

WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału

Marta Brzozowska

108

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor

Władysława Bieńkowska

106

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

Podinspektor

Mariusz Robaszewski

107

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 
i drogownictwa

Inspektor

Karolina Żerko-Kopij

107

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Inspektor

Barbara Dunaj

108

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Inspektor

Alicja Żelichowska

109

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor

Alicja Konarska

109

WYDZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Agnieszka Kuprewicz

202

Stanowisko ds. administracyjno - informatycznych

Podinspektor

Tomasz Chrzanowski

101

Stanowisko ds. obsługi organów gminy

Inspektor

Aleksandra Adamiak - Trela

102

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Podinspektor

Aleksandra Krupa

103

Stanowisko ds. ewidencji ludności 
i działalności gospodarczej

Inspektor

Wioletta Poniatowska

201

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inspektor

Małgorzata Skórka

204

Stanowisko ds. administracyjnych

Podinspektor

Magdalena Pomonicka

206

Stanowisko ds. oświaty

Inspektor

Agata Herbik

401

WYDZIAŁ FINANSOWY

Główny księgowy

-

-

Stanowisko ds. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT.

Podinspektor

Emilia Wołoszczuk

301

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referent

Małgorzata Wolanin

305

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji należności niepodatkowych

Referent

Aleksandra Kołodyńska

305

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli

Inspektor

Marta Sławińska

306

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych oraz ich windykacji

-

-

306

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Młodszy referent

Dagmara Wiewóra-Łuksza

307

Stanowisko ds. księgowości finansowej jednostek

Inspektor

Damian Kapic

308

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Anna Sawicka

203

ASYSTENT

Asystent

Ryszard Kiwilsza

107

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Skrócony opis: Informacje dotyczące struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 11:46:22

Wersja do wydruku...

corner   corner