logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 

PLAN PRACY  

 

 

 ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

 

 

W SULIKOWIE

 

 

 

 

 

     SZKOŁA

 

 

ü    BEZPIECZNA I PRZYJAZNA

 

 

ü   WSPIERAJĄCA ROZWÓJ TALENTÓW

 

 

ü   EFEKTYWNIE NAUCZAJĄCA

 

 

ü   WYCHOWYJĄCA KU WARTOŚCIOM

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                    OPRACOWANIE:

 

 

                                                     URSZULA MUNIAK

 

 

                                                     ELŻBIETA KOWALCZYK

 

 

                                                     ANETA WARCHOŁ

 

 

                                                     GRAŻYNA RACHAŃSKA

 

 

                                                     GRZEGORZ POŁETEK

 

 

                                                     GRAŻYNA FLESZAR

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

·       Współpraca ze środowiskiem

 

 

·       Współpraca z samorządem

 

 

·       Profilaktyka zdrowotna

 

 

·       Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

 

 

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

·       Konkursy i imprezy szkolne

 

 

·       Koła zainteresowań

 

 

·       Projekty interdyscyplinarne

 

 

·       Wyjazdy edukacyjne

 

 

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

·       Konkursy przedmiotowe

 

 

·       Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia nauczycieli

 

 

·       Realizacja projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych

 

 

·       Szkolenia i warsztaty (innowacyjne metody pracy)

 

 

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

·       Akademie z okazji świąt narodowych

 

 

·       Wieczornice poświecone pamięci patrona szkoły

 

 

·       Podnoszenie kultury bycia, wybór właściwych postaw etycznych

 

 

·       Debaty problemowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

ZADANIA

 

 

TERMIN

 

 

ODPOWIEDZIALNI

 

 

Zapoznanie uczniów  z regulaminem szkoły

 

 

do 10 IX

 

 

Wych.  opiekunowie SU

 

 

Pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska

 

 

do 10 IX

 

 

wychowawcy klas , SU

 

 

Bezpieczna droga do szkoły bezpieczeństwo na terenie szkoły

 

 

do 15 IX

 

 

wychowawcy klas., nauczyciele wych. fiz., SU

 

 

Wybory samorządów klasowych i opiekuna SU

 

 

do 20 IX

 

 

opiekunowie SU

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i rozpoczęcie działalności

 

 

do 10 IX

 

 

opiekunowie kół

 

 

Inauguracja działalności sklepiku szkolnego

 

 

do 15 IX

 

 

SP – E. Kowalczyk

 

 

G – S. Amrogowicz

 

 

Inauguracja klubu szachowego

 

 

do 15 IX

 

 

E. Kujański

 

 

Ogłoszenie konkursu  - 100% frekwencja

 

 

do 15 IX

 

 

opiekunowie SU

 

 

Ogłoszenie konkursu plastycznego – arcydzieło miesiąca

 

 

do końca IX

 

 

E. Wąsowska  - Bodo

 

 

 

 

Ogłoszenie konkursu na okładkę gazetki szkolnej

 

 

do 15 IX

 

 

E. Kurjański

 

 

Ogłoszenie konkursu – Liga omnibusów

 

 

koniec IX

 

 

K. Mariański

 

 

Ogłoszenie konkursu ortograficznego, interpunkcyjnego, recytatorskiego, literackiego, poetyckiego

 

 

do końca IX

 

 

poloniści

 

 

Ogłoszenie konkursu biblijnego

 

 

do końca IX

 

 

ks. P. Durkalec

 

 

Ogłoszenie konkursu o UE

 

 

do końca IX

 

 

D. Baranek – Kostyszak

 

 

Ogłoszenie konkursu o patronie

 

 

do końca IX

 

 

ks. P. Durkalec

 

 

Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Święto Grzybów 2007”

 

 

 8 września

 

 

K. Plaugo

 

 

XXXIII Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej „Szklarska Poręba 2007”

 

 

28-30 IX

 

 

K. Plaugo

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Sprawdziany kompetencji uczniów klas I, IV SP; I G

 

 

koniec IX

 

 

wychowawcy klas

 

 

Zgłoszenia klas do konkursów przedmiotowych

 

 

do końca IX

 

 

opiekunowie kół

 

 

Spotkania z rodzicami, wybór trójek klasowych

 

 

do 20 IX

 

 

wychowawcy klas

 

 

Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji szkolnej

 

 

do 7 IX

 

 

nauczyciele

 

 

Zebrania zespołów przedmiotowych, opracowanie planu pracy

 

 

do końca IX

 

 

przewodniczący zespołów

 

 

Zebranie materiałów do pierwszego numeru gazetki szkolnej

 

 

do końca IX

 

 

opiekunowie kół

 

 

Warsztaty szkoleniowe: Metody innowacyjne, praca projektem

 

 

ostatni tydzień IX

 

 

D. Baranek  - Kostyszak

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Uroczysty apel  z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

3 IX

 

 

IIIc z wych; Opiekun SU,

 

 

S. Amrogowicz

 

 

Akcja sprzątania świata

 

 

14 IX

 

 

SP – W. Musialska

 

 

G – M. Mariańska

 

 

Opracowanie planu pracy  koła europejskiego

 

 

koniec IX

 

 

D. Baranek – Kostyszak

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Dyskoteka szkolna

 

 

do końca IX

 

 

opiekunowie SU, RR

 

 

Organizacja Dnia Chłopaka – konkurs  - zawsze wiem, jak się zachować; ogłoszenie konkursu i finał.

 

 

– początek X;

 

 

finał – 20 X

 

 

SP– E. Kowalczyk

 

 

G –  IIIc, A Warchoł

 

 

opiekunowie SU

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Ogłoszenie konkursu literackiego – Moja twórczość do szuflady

 

 

początek X

 

 

E. Kowalczyk, poloniś-ci, n-le klas młodszych

 

 

Inauguracja turnieju tenisa stołowego

 

 

początek X

 

 

J. Wujec

 

 

Wyjazd do teatru

 

 

1 – 31 X

 

 

SP – E. Kowalczyk

 

 

G – A. Amrogowicz

 

 

Ogłoszenie konkursu czytelniczego

 

 

początek X

 

 

E. Kurjański

 

 

IX Marsze na Orientację o Puchar „TRAMPA” Bogatynia

 

 

20 X

 

 

K. Plaugo

 

 

VI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Lwówecka Jesień 2007”

 

 

21 X

 

 

K. Plaugo

 

 

Wyjazd na basen do Liberca

 

 

Koniec X

 

 

SP- K. Plaugo

 

 

G- G. Andrzejewski

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Analiza wyników testów kompetencji, programy naprawcze, zatwierdzenie planów pracy kół przedmiotowych

 

 

10 X

 

 

przewodniczący kół, członkowie zespołów  przedmiotowych

 

 

Projekt całorocznych działań w ramach spełniania obowiązku szkolnego – Nie opuszczam zajęć szkolnych

 

 

do 15 X

 

 

I. Warchoł,

 

 

D. Bazylińska

 

 

Opracowanie i przedstawienie RP planu pracy zespołu do spraw wspierania talentów uczniów

 

 

do 15 X

 

 

E. Kowalczyk

 

 

K. Mariański

 

 

Rada ogólna  - Rozpoznawanie ucznia zdolnego – prelegent z DODN - u

 

 

do końca X

 

 

E. Kowalczyk

 

 

K. Mariański

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Organizacja Dnia Nauczyciela

 

 

14 X

 

 

dekoracja i występ - IIIb, D. Baranek – Kostyszak ;

 

 

plastyka – VIb,

 

 

G. Rachańska,

 

 

A. Kubiś

 

 

opiekunowie SU

 

 

Wieczornica z okazji rocznicy pontyfikatu patrona szkoły

 

 

16X

 

 

IIIa – G. Fleszar

 

 

IIc – E. Kowalczyk

 

 

opiekunowie SU

 

 

Pasowanie uczniów klas I

 

 

do 20 X

 

 

U. Muniak,

 

 

J. Swoboda

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Bal andrzejkowy

 

 

29 XI

 

 

SP– Va, W. Musialska

 

 

Vb, K. Plaugo;

 

 

G– Ic, S. Amrogowicz

 

 

Ib, G. Fleszar

 

 

Prelekcje dla uczniów: Profilaktyka antynarkotykowa(G)

 

 

Stop agresji (SP)

 

 

Do 15 XI

 

 

SP – I. Warchoł

 

 

G – D. Bazylińska

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Konkursy przedmiotowe

 

 

Koniec XI

 

 

przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

 

Zgorzelecki Rajd Młodzieży Szkolnej- PTSM Zgorzelec

 

 

XI

 

 

K. Plaugo

 

 

Wyjazd na lodowisko do Jonsdorfu

 

 

XI

 

 

SP- M. Królikowska

 

 

G- J. Wujec

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Rada szkoleniowa: Praca z uczniem o zwiększonych potrzebach edukacyjnych

 

 

do końca XI

 

 

E. Kowalczyk

 

 

A. Warchoł

 

 

E. Wąsowska – Bodo

 

 

G. Rachańska

 

 

U. Muniak

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Udział w obchodach Święta Zmarłych, wyjazd na cmentarz, odwiedziny grobów nauczycieli

 

 

31 X

 

 

I – III, wychowawcy klas

 

 

IV – VI :

 

 

G. Połetek

 

 

K. Radecka

 

 

G. Rachańska

 

 

D. Woda

 

 

Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę

 

 

11 XI

 

 

Ic, S. Amrogowicz

 

 

IVa, E. Kowalczyk

 

 

opiekunowie SU

 

 

Góra Grosza

 

 

1- 30 XI

 

 

opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i uczniów

 

 

do 15 XII

 

 

G. Fleszar

 

 

 A. Kubiś

 

 

K. Plaugo

 

 

Mikołajki w klasach

 

 

14 XII

 

 

wychowawcy klas

 

 

Konkurs szopek i stroików – kiermasz świąteczny

 

 

14 XII

 

 

SP–Va, W. Musialska

 

 

       Vb, K. Plaugo

 

 

 G – IIa, R. Rachański

 

 

        IIb, K. Mariański

 

 

jasełka –

 

 

W. Musialska

 

 

R. Swoboda

 

 

dekoracja –

 

 

E. Wąsowska – Bodo;

 

 

zaproszenia, afisze, promocja –

 

 

G. Rachańska;

 

 

scenariusz –

 

 

U. Muniak,

 

 

J. Chudzik;

 

 

pozostali organizacja kiermaszu opiekunowie SU

 

 

Wyjazd do Świeradowa i na zamek Czocha

 

 

do 12 XII

 

 

A. Pająk, J. Kalka

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Konkurs ortograficzny – etap klasowy

 

 

do 10 grudnia

 

 

poloniści

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Wigilie klasowe, apel szkolny

 

 

21 XII

 

 

SP – klasy VIb

 

 

       E. Małek,

 

 

       A. Pająk;

 

 

G-IIIa, G.Andrzejewski

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

 

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Bal karnawałowy

 

 

po 18 I

 

 

SP – VB, K. Plaugo

 

 

G   – IIc, K. Radecka

 

 

Prelekcje – Bezpieczeństwo w okresie zimowym

 

 

koniec I

 

 

I. Warchoł,

 

 

D. Bazylińska

 

 

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

 

 

do końca I

 

 

SP–VIb, E.Kowalczyk;

 

 

G–IIIa,G.Andrzejewski

 

 

E. Wąsowska – Bodo

 

 

opiekunowie SU

 

 

zaproszenia:

 

 

A. Kubiś

 

 

G. Rachańska

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Konkurs recytatorski - eliminacje

 

 

do 31 I

 

 

SP– I–III – U. Muniak

 

 

IV-VI  - E. Kowalczyk

 

 

G – S. Amrogowicz,

 

 

      G. Fleszar

 

 

Konkursy przedmiotowe – etapy szkolne

 

 

do 31 I

 

 

wg planu pracy PCE

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu – Liga omnibusów

 

 

do 31 I

 

 

K. Mariański

 

 

Gminny konkurs recytatorski

 

 

do końca III

 

 

E. Kowalczyk

 

 

G. Fleszar

 

 

GOK

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Warsztaty szkoleniowe – Praca z dzieckiem utalentowanym, zdolnym

 

 

do 31 I

 

 

E. Kowalczyk

 

 

K. Mariański

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Organizacja Dnia Matki

 

 

26 V

 

 

J. Kalka

 

 

A. Pająk

 

 

 

 

 

 

 

LUTY

 

 

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Poczta walentynkowa

 

 

14 II

 

 

SP – VIa, G. Połetek

 

 

G  – IIb, P.Królikowska

 

 

opiekunowie SU

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Półfinał konkursu ortograficznego, interpunkcyjnego

 

 

do końca lI

 

 

SP – E. Kowalczyk

 

 

G   – S. Amrogowicz,

 

 

        G. Fleszar

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Zebrania zespołów, analiza wyników nauczania w I semestrze

 

 

do końca II

 

 

opiekunowie zespołów

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

 

 

Konkurs SU – Ja tez mogę być dżentelmenem…

 

 

do końca lI

 

 

Ia, M. Mariańska

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Wspólny festyn zaprzyjaźnionych szkół

 

 

do 20 III

 

 

I. Szatkowska,

 

 

G. Andrzejewski

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Konkurs pisanek, kartek świątecznych  - wystawa

 

 

do 15 marca

 

 

Ib, E. Wąsowska  - Bodo

 

 

IVb, G. Rachańska

 

 

opiekunowie SU

 

 

Półfinały, finały konkursów przedmiotowych

 

 

do końca marca

 

 

nauczyciele

 

 

Szkolny konkurs matematyczny  - I – III SP

 

 

do końca marca

 

 

E. Małek

 

 

A. Pająk

 

 

Finał konkursu ortograficznego

 

 

do 15 IV

 

 

poloniści

 

 

Konkurs wiedzy o UE – I etap

 

 

do 15 IV

 

 

D. Baranek - Kostyszak

 

 

Konkurs o Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

 

 

XI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar Wagarowicza”

 

 

Koniec marca

 

 

K. Plaugo

 

 

XIX Przegląd Piosenki Turystyczno- Ekologicznej

 

Koniec marca

 

 

K. Plaugo, nauczyciele muzyki

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Próbny egzamin kompetencji  - kl. VI SP, IIIG

 

 

do 20 marca

 

 

opiekunowie zespołów przedmiotowych

 

 

Analiza wyników na posiedzeniach zespołów

 

 

do końca marca

 

 

opiekunowie zespołów przedmiotowych

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Organizacja apelu wielkanocnego

 

 

19 III

 

 

IIa, ks. P. Durkalec

 

 

opiekunowie SU

 

 

Dzień Kobiet

 

 

8 III

 

 

nauczyciele – mężczyźni

 

 

Msza św.  – rocznica śmierci patrona szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Festiwal nauki, dzień otwarty

 

 

do 10 IV

 

 

D. Baranek - Kostyszak

 

 

M. Mariańska

 

 

A. Warchoł

 

 

 J.   Antoniak

 

 

opiekunowie SU

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Konkurs  - Biblia w literaturze

 

 

do końca kwietnia

 

 

ks. P. Durkalec

 

 

E. Kowalczyk

 

 

Konkurs mitologiczny - SP

 

 

do 15 IV

 

 

E. Małek

 

 

Impreza na Orientację- Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

 

Kwiecień

 

 

K. Plaugo

 

 

XI Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec

 

Kwiecień

 

 

K. Plaugo

 

 

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego

 

 

Kwiecień

 

 

K. Plaugo

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Rada Szkoleniowa – język akceptacji – nić relacji między uczniem a nauczycielem

 

 

do końca kwietnia

 

 

U. Muniak

 

 

I. Szatkowska

 

 

Warsztaty – Jak efektywnie  pracować z uczniem zdolnym?

 

 

do końca kwietnia

 

 

E. Kowalczyk

 

 

K. Mariański

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

 

 

Obchody Dnia Ziemi

 

 

do 15 IV

 

 

M. Mariańska

 

 

W. Musialska

 

 

Ogłoszenie konkursu wiedzy o patronie szkoły

 

 

do 15 IV

 

 

R. Swoboda

 

 

ks. P. Durkalec

 

 

 

 

 

 

 

MAJ

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Wycieczki klasowe, zielona szkoła

 

 

do końca maja

 

 

wychowawcy klas

 

 

Święto Szkoły

 

 

18 V

 

 

SP –

 

 

VIa, E. Kowalczyk

 

 

U. Muniak

 

 

G –

 

 

IIIc, G. Fleszar,

 

 

A. Warchoł

 

 

E. Wąsowska  - Bodo

 

 

opiekunowie SU

 

 

Miting sportowy

 

 

koniec miesiąca

 

 

nauczyciele wych. fiz.

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Finał konkursu czytelniczego, szachowego

 

 

do końca maja

 

 

E. Kurjański

 

 

Koncert pieśni narodowych

 

 

początek maja

 

 

E. Kurjański

 

 

E. Kowalczyk

 

 

Wyjazd do teatru

 

 

do końca maja

 

 

E. Kowalczyk

 

 

M. Kaczorowski

 

 

Konkurs wiedzy o UE - finał

 

 

pierwszy tydzień maja

 

 

D. Baranek  - Kostyszak

 

 

VI Międzynarodowy Rajd Wielodysyplinowy „BÓBR 2008”

 

 

początek maja

 

 

K. Plaugo

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Wstępna analiza wyników testów

 

 

po 15 maja

 

 

zespoły przedmiotowe obu szkół

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Obchody rocznicy wstąpienia Polski do UE, impreza klubu europejskiego

 

 

początek maja

 

 

SP – Vb, K. Plaugo

 

 

G – IIIb,

 

 

D. Baranek – Kostyszak

 

 

M. Rędzia

 

 

G. Połetek

 

 

językowcy

 

 

Obchody Konstytucji 3 Maja

 

 

30 IV

 

 

SP – VIb,

 

 

M. Rędzia

 

 

G – Ic,

 

 

S. Amrogowicz

 

 

opiekunowie SU

 

 

 

 

 

CZERWIEC

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

 

Organizacja Dnia Dziecka – rajd pieszy

 

 

1 VI

 

 

E. Kurjański

 

 

M. Kaczorowski

 

 

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

 

 

Rozstrzygniecie konkursu – Moja twórczość do szuflady

 

 

do 10 VI

 

 

poloniści

 

 

Wystawa plastyczna całorocznego konkursu – Arcydzieło miesiąca (G)

 

 

do 10 VI

 

 

E. Wąsowska – Bodo

 

 

G. Rachańska

 

 

Wystawa prac – Moje wymarzone wakacje(SP)

 

 

do 10 VI

 

 

J. Swoboda

 

 

J. Kalka

 

 

Rozstrzygniecie konkursu – Liga omnibusów

 

 

do 10 VI

 

 

K.  Mariański

 

 

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

 

 

Analiza ocen, wnioski do planu pracy na przyszły rok szkolny, zespoły przedmiotowe

 

 

do 15 VI

 

 

przewodniczący zespołów

 

 

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 

 

Apel z okazji zakończenia klas VI, III

 

 

20 VI

 

 

wychowawcy klas

 

 

Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

 

 

20 VI

 

 

G. Fleszar,

 

 

S. Amrogowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA  CYKLICZNE:

 

 

 

 

1.     Gazetka szkolna – miesięcznik

 

 

2.     Rozgrywki szachowe

 

 

3.     Zawody, turnieje sportowe – wg planu

 

 

4.     Zmiana wystroju gazetki klasowej i szkolnej (holl)

 

 

5.     Konkursy SU – comiesięczne podsumowanie konkursu na 100% frekwencje; ogłoszenie wyników

 

 

6.     Konkurs „Liga omnibusów”

 

 

7.     Publikacja wszystkich tekstów konkursu literackiego wraz z głosowaniem czytelników

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz uroczystości szkolnych

 

 

Lp.

 

 

Uroczystość

 

 

Termin

 

 

Odpowiedzialny

 

 

1

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

03.09.2007

G. Fleszar

S. Amrogowicz

2

Sprzątanie Świata

14.09.2007

W. Musialska

M. Mariańska

3

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2007

D. Baranek – Kostyszak

4

Rocznica pontyfikatu patrona szkoły

16.10. 2007

G. Fleszar

E. Kowalczyk

5

Pasowanie uczniów klas I

do 20.10.2007

U. Muniak

J. Swoboda

6

Rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

09.11.2007

S. Amrogowicz

E. Małek

7

Kiermasz Bożonarodzeniowy

14.12.2007

E. Wąsowska – Bodo

8

Apel Bożonarodzeniowy

21.12.2007

G. Andrzejewski

R. Swoboda

9

Dzień Matki

26.05.2008

J. Kalka

A. Pająk

10

Dzień Kobiet

08.03.2007

A. Szychowski

M. Kaczorowski

11

Apel Wielkanocny

19.03.2008

Ks. P. Durkalec

12

Obchody Dnia Ziemi

15.04.2008

W. Musialska

M. Mariańska

13

Obchody Konstytucji 3 Maja

30.04.2008

M. Rędzia

G. Połetek

14

Święto Szkoły

19.05.2008

E. Kowalczyk

15

Zakończenie roku szkolnego

20.06.2008

 G. Fleszar

 S. Amrogowicz

16

Zakończenie klas trzecich

 

 

 

wychowawcy

 

 

Nazwa dokumentu: plan pracy na rok szkolny 2007/2008
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2007-12-18 12:27:15
Data udostępnienia informacji: 2007-12-18 12:27:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-18 12:36:51

Wersja do wydruku...

corner   corner