logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 

PLAN PRACY  

 ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W SULIKOWIE

    

SZKOŁA

ü    BEZPIECZNA I PRZYJAZNA

ü   WSPIERAJĄCA ROZWÓJ TALENTÓW

ü   EFEKTYWNIE NAUCZAJĄCA

ü   WYCHOWYJĄCA KU WARTOŚCIOM

 

 

 

 

 

 

                                     OPRACOWANIE:

                                                 URSZULA MUNIAK

                                                  ELŻBIETA KOWALCZYK

                                                  ANETA WARCHOŁ

                                                  GRAŻYNA RACHAŃSKA

                                                  GRZEGORZ POŁETEK

                                                  GRAŻYNA FLESZAR

 

 

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

·       Współpraca ze środowiskiem

·       Współpraca z samorządem

·       Profilaktyka zdrowotna

·       Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

·       Konkursy i imprezy szkolne

·       Koła zainteresowań

·      Projekty interdyscyplinarne

·       Wyjazdy edukacyjne

III. Szkoła efektywnie nauczająca

·       Konkursy przedmiotowe

·       Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia nauczycieli

·       Realizacja projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych

·       Szkolenia i warsztaty (innowacyjne metody pracy)

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

·       Akademie z okazji świąt narodowych

·       Wieczornice poświecone pamięci patrona szkoły

·       Podnoszenie kultury bycia, wybór właściwych postaw etycznych

·       Debaty problemowe

 

WRZESIEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Zapoznanie uczniów  z regulaminem szkoły

do 10 IX

Wych.  opiekunowie SU

Pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska

do 10 IX

wychowawcy klas , SU

Bezpieczna droga do szkoły bezpieczeństwo na terenie szkoły

do 15 IX

wychowawcy klas., nauczyciele wych. fiz., SU

Wybory samorządów klasowych i opiekuna SU

do 20 IX

opiekunowie SU

 II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i rozpoczęcie działalności

do 10 IX

opiekunowie kół

Inauguracja działalności sklepiku szkolnego

do 15 IX

SP – E. Kowalczyk

G – S. Amrogowicz

Inauguracja klubu szachowego

do 15 IX

E. Kujański

Ogłoszenie konkursu  - 100% frekwencja

do 15 IX

opiekunowie SU

Ogłoszenie konkursu plastycznego – arcydzieło miesiąca

do końca IX

E. Wąsowska  - Bodo

Ogłoszenie konkursu na okładkę gazetki szkolnej

do 15 IX

E. Kurjański

Ogłoszenie konkursu – Liga omnibusów

koniec IX

K. Mariański

Ogłoszenie konkursu ortograficznego, interpunkcyjnego, recytatorskiego, literackiego, poetyckiego

do końca IX

 

poloniści

Ogłoszenie konkursu biblijnego

do końca IX

ks. P. Durkalec

Ogłoszenie konkursu o UE

do końca IX

D. Baranek – Kostyszak

Ogłoszenie konkursu o patronie

do końca IX

ks. P. Durkalec

Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Święto Grzybów 2007”

 8 września

K. Plaugo

XXXIII Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej „Szklarska Poręba 2007”

28-30 IX

K. Plaugo

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Sprawdziany kompetencji uczniów klas I, IV SP; I G

koniec IX

wychowawcy klas

Zgłoszenia klas do konkursów przedmiotowych

do końca IX

opiekunowie kół

Spotkania z rodzicami, wybór trójek klasowych

do 20 IX

wychowawcy klas

Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji szkolnej

do 7 IX

nauczyciele

Zebrania zespołów przedmiotowych, opracowanie planu pracy

do końca IX

przewodniczący zespołów 

Zebranie materiałów do pierwszego numeru gazetki szkolnej

do końca IX

opiekunowie kół

Warsztaty szkoleniowe: Metody innowacyjne, praca projektem

ostatni tydzień IX

D. Baranek  - Kostyszak

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Uroczysty apel  z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

3 IX

IIIc z wych; Opiekun SU,

S. Amrogowicz

Akcja sprzątania świata

14 IX

SP – W. Musialska

G – M. Mariańska

Opracowanie planu pracy  koła europejskiego

koniec IX

D. Baranek – Kostyszak

PAŹDZIERNIK

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Dyskoteka szkolna

do końca IX

opiekunowie SU, RR

Organizacja Dnia Chłopaka – konkurs  - zawsze wiem, jak się zachować; ogłoszenie konkursu i finał.

– początek X;

finał – 20 X

SP– E. Kowalczyk

G –  IIIc, A Warchoł

opiekunowie SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Ogłoszenie konkursu literackiego – Moja twórczość do szuflady

początek X

E. Kowalczyk, poloniś-ci, n-le klas młodszych

Inauguracja turnieju tenisa stołowego

początek X

J. Wujec

Wyjazd do teatru

1 – 31 X

SP – E. Kowalczyk

G – A. Amrogowicz

Ogłoszenie konkursu czytelniczego

początek X

E. Kurjański

IX Marsze na Orientację o Puchar „TRAMPA” Bogatynia

20 X

K. Plaugo

VI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Lwówecka Jesień 2007”

21 X

K. Plaugo

Wyjazd na basen do Liberca

Koniec X

SP- K. Plaugo

G- G. Andrzejewski

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Analiza wyników testów kompetencji, programy naprawcze, zatwierdzenie planów pracy kół przedmiotowych

10 X

przewodniczący kół, członkowie zespołów  przedmiotowych

Projekt całorocznych działań w ramach spełniania obowiązku szkolnego – Nie opuszczam zajęć szkolnych

do 15 X

I. Warchoł,

D. Bazylińska

Opracowanie i przedstawienie RP planu pracy zespołu do spraw wspierania talentów uczniów

do 15 X

 

E. Kowalczyk

K. Mariański

Rada ogólna  - Rozpoznawanie ucznia zdolnego – prelegent z DODN - u

do końca X

E. Kowalczyk

K. Mariański

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Organizacja Dnia Nauczyciela

14 X

dekoracja i występ - IIIb, D. Baranek – Kostyszak ;

plastyka – VIb,  

G. Rachańska,

A. Kubiś

opiekunowie SU

Wieczornica z okazji rocznicy pontyfikatu patrona szkoły

16X

IIIa – G. Fleszar

IIc – E. Kowalczyk

opiekunowie SU

Pasowanie uczniów klas I

do 20 X

U. Muniak,

J. Swoboda

 

LISTOPAD

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Bal andrzejkowy

29 XI

SP– Va, W. Musialska

Vb, K. Plaugo;

G– Ic, S. Amrogowicz

Ib, G. Fleszar

Prelekcje dla uczniów: Profilaktyka antynarkotykowa(G)

Stop agresji (SP)

Do 15 XI

SP – I. Warchoł

G – D. Bazylińska

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Konkursy przedmiotowe

Koniec XI

 

przewodniczący zespołów przedmiotowych

Zgorzelecki Rajd Młodzieży Szkolnej- PTSM Zgorzelec

XI

K. Plaugo

Wyjazd na lodowisko do Jonsdorfu

XI

SP- M. Królikowska

G- J. Wujec

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Rada szkoleniowa: Praca z uczniem o zwiększonych potrzebach edukacyjnych

do końca XI

E. Kowalczyk

A. Warchoł

E. Wąsowska – Bodo

G. Rachańska

U. Muniak

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Udział w obchodach Święta Zmarłych, wyjazd na cmentarz, odwiedziny grobów nauczycieli

31 X

 

I – III, wychowawcy klas

IV – VI :

G. Połetek

K. Radecka

G. Rachańska

D. Woda

Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę

11 XI

Ic, S. Amrogowicz

IVa, E. Kowalczyk

opiekunowie SU

Góra Grosza

1- 30 XI

opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i uczniów

do 15 XII

G. Fleszar

 A. Kubiś

K. Plaugo

Mikołajki w klasach

14 XII

wychowawcy klas

Konkurs szopek i stroików – kiermasz świąteczny

14 XII

SP–Va, W. Musialska

       Vb, K. Plaugo

 G – IIa, R. Rachański

        IIb, K. Mariański

jasełka –

W. Musialska

R. Swoboda

dekoracja –

E. Wąsowska – Bodo;

– zaproszenia, afisze, promocja –

G. Rachańska;

scenariusz –

U. Muniak,

J. Chudzik;

pozostali organizacja kiermaszu opiekunowie SU

Wyjazd do Świeradowa i na zamek Czocha

do 12 XII

A. Pająk, J. Kalka

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Konkurs ortograficzny – etap klasowy

do 10 grudnia

poloniści

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Wigilie klasowe, apel szkolny

21 XII

 

 

SP – klasy VIb

       E. Małek,

       A. Pająk;

G-IIIa, G.Andrzejewski

 

STYCZEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

 

Bal karnawałowy

po 18 I

SP – VB, K. Plaugo

G   – IIc, K. Radecka

Prelekcje – Bezpieczeństwo w okresie zimowym

koniec I

I. Warchoł,

D. Bazylińska

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

 

 

 

 

 

 

do końca I

 

 

 

 

 

 

SP–VIb, E.Kowalczyk;

G–IIIa,G.Andrzejewski

E. Wąsowska – Bodo

opiekunowie SU

zaproszenia:

A.Kubiś

G. Rachańska

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Konkurs recytatorski - eliminacje

 

 

 

do 31 I

 

 

 

SP– I–III – U. Muniak

IV-VI  - E.Kowalczyk

G – S. Amrogowicz,

      G. Fleszar

Konkursy przedmiotowe – etapy szkolne

do 31 I

wg planu pracy PCE

Rozstrzygnięcie konkursu – Liga omnibusów

do 31 I

K. Mariański

Gminny konkurs recytatorski

do końca III

E. Kowalczyk

G. Fleszar

GOK

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Warsztaty szkoleniowe – Praca z dzieckiem utalentowanym, zdolnym

do 31 I

E. Kowalczyk

K. Mariański

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Organizacja Dnia Matki

26 V

J. Kalka

A. Pająk

 

LUTY

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Poczta walentynkowa

 

 

14 II

 

 

SP – VIa, G. Połetek

G  – IIb, P.Królikowska

opiekunowie SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Półfinał konkursu ortograficznego, interpunkcyjnego

 

 

do końca lI

 

 

SP – E. Kowalczyk

G   – S. Amrogowicz,

        G. Fleszar

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Zebrania zespołów, analiza wyników nauczania w I semestrze

do końca II

opiekunowie zespołów

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Konkurs SU – Ja tez mogę być dżentelmenem…

do końca lI

Ia, M. Mariańska

 

MARZEC

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Wspólny festyn zaprzyjaźnionych szkół

do 20 III

I. Szatkowska

G. Andrzejewski

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Konkurs pisanek, kartek świątecznych  - wystawa

 

 

do 15 marca

Ib, E. Wąsowska  - Bodo

IVb, G. Rachańska

opiekunowie SU

Półfinały, finały konkursów przedmiotowych

do końca marca

nauczyciele

Szkolny konkurs matematyczny  - I – III SP

do końca marca

E. Małek

A. Pająk

Finał konkursu ortograficznego

do 15 IV

poloniści

Konkurs wiedzy o UE – I etap

do 15 IV

D. Baranek - Kostyszak

Konkurs o Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

XI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar Wagarowicza”

Koniec marca

K. Plaugo

XIX Przegląd Piosenki Turystyczno- Ekologicznej

Koniec marca

K. Plaugo, nauczyciele muzyki

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Próbny egzamin kompetencji  - kl. VI SP, IIIG

do 20 marca

opiekunowie zespołów przedmiotowych

Analiza wyników na posiedzeniach zespołów

do końca marca

opiekunowie zespołów przedmiotowych

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Organizacja apelu wielkanocnego

19 III

IIa, ks. P. Durkalec

opiekunowie SU

Dzień Kobiet

8 III

nauczyciele – mężczyźni

Msza św.  – rocznica śmierci patrona szkoły

 

ks. P Durkalec

 

 

KWIECIEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Festiwal nauki, dzień otwarty

 

 

 

do 10 IV

 

D. Baranek - Kostyszak 

M. Mariańska

A. Warchoł

 J.   Antoniak

opiekunowie SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Konkurs  - Biblia w literaturze

do końca kwietnia

ks. P. Durkalec

E. Kowalczyk

Konkurs mitologiczny - SP

do 15 IV

E. Małek

Impreza na Orientację- Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Kwiecień

K. Plaugo

XI Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec

Kwiecień

K. Plaugo

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego

Kwiecień

K. Plaugo

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Rada Szkoleniowa – język akceptacji – nić relacji między uczniem a nauczycielem

do końca kwietnia

U. Muniak

I. Szatkowska

Warsztaty – Jak efektywnie  pracować z uczniem zdolnym?

do końca kwietnia

E. Kowalczyk

K. Mariański

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Obchody Dnia Ziemi

do 15 IV

M. Mariańska

W. Musialska

Ogłoszenie konkursu wiedzy o patronie szkoły

do 15 IV

R. Swoboda

ks. P. Durkalec

 MAJ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Wycieczki klasowe, zielona szkoła

do końca maja

wychowawcy klas

Święto Szkoły

 

 

 

 

 

 

18 V

 

 

 

 

 

SP –

VIa, E. Kowalczyk

U. Muniak

G –

IIIc, G. Fleszar,

A. Warchoł

E. Wąsowska  - Bodo

opiekunowie SU

Miting sportowy

koniec miesiąca

nauczyciele wych. fiz.

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Finał konkursu czytelniczego, szachowego

do końca maja

E. Kurjański

Koncert pieśni narodowych

początek maja

E. Kurjański

E. Kowalczyk

Wyjazd do teatru

do końca maja

E. Kowalczyk

M. Kaczorowski

Konkurs wiedzy o UE - finał

pierwszy tydzień maja

D. Baranek  - Kostyszak

VI Międzynarodowy Rajd Wielodysyplinowy „BÓBR 2008”

początek maja

K. Plaugo

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Wstępna analiza wyników testów

po 15 maja

zespoły przedmiotowe obu szkół

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Obchody rocznicy wstąpienia Polski do UE, impreza klubu europejskiego

 

 

 

 

początek maja

 

 

 

SP – Vb, K. Plaugo

G – IIIb,  

D. Baranek – Kostyszak

M. Rędzia

G. Połetek

językowcy

Obchody Konstytucji 3 Maja

 

30 IV

 

SP – VIb,

M. Rędzia

G – Ic, 

S. Amrogowicz

opiekunowie SU

 

CZERWIEC

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Organizacja Dnia Dziecka – rajd pieszy

1 VI

E. Kurjański

M. Kaczorowski

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Rozstrzygniecie konkursu – Moja twórczość do szuflady

do 10 VI

poloniści

Wystawa plastyczna całorocznego konkursu – Arcydzieło miesiąca (G)

do 10 VI

E. Wąsowska – Bodo

G. Rachańska

Wystawa prac – Moje wymarzone wakacje(SP)

do 10 VI

J. Swoboda

J. Kalka

Rozstrzygniecie konkursu – Liga omnibusów

do 10 VI

K.  Mariański

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Analiza ocen, wnioski do planu pracy na przyszły rok szkolny, zespoły przedmiotowe

do 15 VI

przewodniczący zespołów

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Apel z okazji zakończenia klas VI, III

20 VI

wychowawcy klas

Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

20 VI

G. Fleszar,

S. Amrogowicz

 

DZIAŁANIA  CYKLICZNE:

1.     Gazetka szkolna – miesięcznik

2.     Rozgrywki szachowe

3.     Zawody, turnieje sportowe – wg planu

4.     Zmiana wystroju gazetki klasowej i szkolnej (holl)

5.     Konkursy SU – comiesięczne podsumowanie konkursu na 100% frekwencje; ogłoszenie wyników

6.     Konkurs „Liga omnibusów”

7.     Publikacja wszystkich tekstów konkursu literackiego wraz z głosowaniem czytelników

 

 

 

Kalendarz uroczystości szkolnych

Lp.

Uroczystość

Termin

Odpowiedzialny

1

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

03.09.2007

G. Fleszar

S. Amrogowicz

2

Sprzątanie Świata

14.09.2007

W. Musialska

M. Mariańska

3

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2007

D. Baranek – Kostyszak

4

Rocznica pontyfikatu patrona szkoły

16.10. 2007

G. Fleszar

E. Kowalczyk

5

Pasowanie uczniów klas I

do 20.10.2007

U. Muniak

J. Swoboda

6

Rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

09.11.2007

S. Amrogowicz

E. Małek

7

Kiermasz Bożonarodzeniowy

14.12.2007

E. Wąsowska – Bodo

8

Apel Bożonarodzeniowy

21.12.2007

G. Andrzejewski

R. Swoboda

9

Dzień Matki

26.05.2008

J. Kalka

A. Pająk

10

Dzień Kobiet

08.03.2007

A. Szychowski

M. Kaczorowski

11

Apel Wielkanocny

19.03.2008

Ks. P. Durkalec

12

Obchody Dnia Ziemi

15.04.2008

W. Musialska

M. Mariańska

13

Obchody Konstytucji 3 Maja

30.04.2008

M. Rędzia

G. Połetek

14

Święto Szkoły

19.05.2008

E. Kowalczyk

15

Zakończenie roku szkolnego

20.06.2008

 G. Fleszar

 S. Amrogowicz

16

Zakończenie klas trzecich

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: plan pracy na rok szkolny 2007/2008
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2007-12-18 12:27:15
Data udostępnienia informacji: 2007-12-18 12:27:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-23 19:35:18

Wersja do wydruku...

corner   corner