logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Sulików: Wyposażenie budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików
Numer ogłoszenia: 58897 - 2008; data zamieszczenia: 21.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 49073 - 2008.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, fax 075 7756922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików zgodnie z wykazem: Gablota na sztandar szt. 1, Regał półotwarty szt. 4, Regał dolna i górna część zamykana szt.1, Szafa zamykana szt.1, Szafa zamykana 1/2 półki, 1/2 wieszaki szt.4, Komoda z szufladami szt. 4, Stół 6-cio osobowy szt. 3, Tapczan szt. 4, Stół konferencyjny szt. 1, Okrągły stolik szt. 6, Biurko szt. 2, Szafka nocna szt. 4, Wieszak stojący szt. 5, Szafki kuchenne wiszące szt.2, Szafka kuchenna stojąca szt.1, Szafka pod zlewozmywak szt. 1, Stolik szt.1, Suszarka szt.1, Chłodziarko - zamrażarka szt.1, Krzesła tapicerowane z podłokietnikami szt.18, Krzesła tapicerowane szt.22, Fotel wypoczynkowy szt.8, Krzesło kuchenne taboret szt.2, Fotel obrotowy z podłokietnikami szt. 2, Zestaw komputerowy laptop 15,4, rzutnik, drukarka tel./faks szt. 1, Tablica korkowa duża szt. 1, Tablica korkowa mała szt. 1, Kosz na śmieci szt. 5, Ekran szt.1, Pojemnik na mydło w płynie szt.1, Pojemnik na ręczniki papierowe szt.1, Pojemnik na papier toaletowy szt.1, Lustro z półką szt.1, Wieszak szt.1.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.00.00.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 67989,1 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Numer umowy o dofinansowanie IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-148/07. Projekt Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Formatowanie i oklejanie kantów Kaluba Tomasz, ul. Górna 39 Łagów, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 67989.10
  • Oferta z najniższą ceną: 67989.10 / oferta z najwyższą ceną: 96084.00
  • Waluta: PLN.
 

Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-03-21 12:30:22
Data udostępnienia informacji: 2008-03-21 12:30:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-04 08:17:18

Wersja do wydruku...

corner   corner