logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A ASTAWKI I OPŁATY 

Gmina Sulików

Dnia 5 września 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sulików, na której została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików. Treść uchwały dostępna poniżej:

 

Dopłata jest planowana na poziomie 50% ceny wody i ścieków. Wysokość dopłaty do samej wody wyniesie 1,43 zł/m3 brutto, natomiast dopłata do ścieków będzie wynosić 13,01 zł/m3. Zatem cena wody dla mieszkańca wynosić będzie 5,59 zł/m3 brutto a cena ścieków 8,91 zł/m3 brutto. Cena którą będą ponosić mieszkańcy za wodę i ścieki razem wynosić będzie 14,50 zł/m3 brutto.


 

Gmina Zgorzelec

W związku, iż Rada Gminy Zgorzelec nie podjęła w terminie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 października 2012 roku do 30 września 2013 roku, w życie wchodzą ceny zaproponowane we wniosku złożonym do Urzędu Gminy w dniu 23 lipca 2012 roku.

Ceny zaproponowane we wniosku przedstawiają się następująco:
-cena za 1m3 dostarczonej wody 4,73 zł netto + obowiązująca stawka VAT, -cena za 1m3 odebranych ścieków 23,18 zł netto + obowiązująca stawka VAT.

Dnia 18 września 2012 roku Rada Gminy Zgorzelec podjęła Uchwałę nr 164/12 w sprawie dopłaty do taryfy za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. Wysokość dopłaty do dostarczonej wody wyniesie 1,22 zł/m3 netto + obowiązująca stawka VAT, natomiast dopłata do odebranych ścieków wynosić będzie 18,65 zł/m3 netto + obowiązująca stawka VAT.

Zatem mieszkaniec zapłaci: -za 1m3 dostarczonej wody 3,51 zł + obowiązująca stawka VAT ( 3,79 zł brutto ) -za 1m3 odebranych ścieków 4,53 zł netto + obowiązująca stawka VAT ( 4,89 zł brutto ).

 

Uchwała Nr 164/12 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 września 2012

 


 

Gmina Platerówka

Dnia 05 września 2012 roku Rada Gminy Platerówka podjęła uchwałę nr XVIII/90/12 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 października 2012 roku do 30 września 2013 roku.

W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 15 października 2012 roku, dotyczącym Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/12 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 października 2012 roku do 30 września 2013 roku, na terenie Gminy Platerówka zgodnie z art. 24 pkt. 5b Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, z dniem 31 października w życie wchodzą ceny zaproponowane we wniosku złożonym do Urzędu Gminy w dniu 23 lipca 2012 roku.
Ceny zaproponowane we wniosku przedstawiają się następująco:
- cena za 1m3 dostarczonej wody 5,97 zł netto + obowiązująca stawka VAT,
- cena za 1m3 odebranych ścieków 20,30 zł netto + obowiązująca stawka VAT.
Dnia 25 września 2012 roku Rada Gminy Platerówka podjęła Uchwałę nr XIX/93/12 w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody. Wysokość dopłaty wynosi 3,69 zł/m3 netto + obowiązująca stawka VAT.

Zatem mieszkaniec za 1m3 dostarczonej wody zapłaci 2,28 zł netto + obowiązująca stawka VAT. Należność brutto za 1m3 wynosi 2,46 zł.

Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy w Platerówce z dnia 5 września 2012

 SUPLAZ Sp. z o.o. informuje, że można dokonywać wpłat za pobór wody oraz innych opłat  na konto Spółki B.S. Sulików 18 8392 0004 0002 9030 2000 0010.

 Wielokrotnie wolą Państwo dokonywać wpłat częściej niż chodzi Inkasent, lub też z powodu różnych okoliczności Inkasent nie zastał Państwa w domu, nic nie stoi na przeszkodzie by samodzielnie dokonywać wpłat za pobraną wodę, według zamieszczonych poniżej cen.

 
    Gmina Sulików
    5,18 zł/m3 + 8% VAT - woda
 
    Gmina Platerówka
    2,01 zł + 8% VAT - woda 
 
    Gmina Zgorzelec    
    3,51 zł/m3 + 8% VAT - woda
    4,53 zł/m3 + 8% VAT- ścieki
 
 

 

Nazwa dokumentu: Taryfy wody
Skrócony opis: Ceny za pobraną wodę w poszczególnych Gminach
Podmiot udostępniający: Suplaz Sp. z o.o
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Lipko
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Lipko
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Maciejewska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 09:05:00
Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-20 16:10:10

Wersja do wydruku...

corner   corner