logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 
                                            
 OGŁOSZENIE
DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU O GODZINIE 1000
W SALI KONFERENCYJNEJ URZEDU GMINY SULIKÓW
 
ODBĘDZIE SIĘ
SESJA
RADY GMINY SULIKÓW
PORZĄDEK OBRAD:
  1. PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z POPRZEDNICH SESJI.
  2. INFORMACJA O PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY.
  3. INFORMACJA O PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM.
  4. INFORMACJA O PRACY PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY.
  5. GOSPODARKA WODNA NA TERENIE GMINY (STAN CIEKÓW WODNYCH, RZEK, MELIORACJA, STAN REMONTOWANEGO KORYTA RZEKI CZERWONA WODA).
  6. PODJĘCIE UCHWAŁ:
a) W SPRAWIE ZASAD I TRYBU UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW,
b) W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE ZGORZELEC NA REALIZACJĘ ZADANIA ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ ZABYTKÓW,
c) W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ,
d) W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU OBOWIĄZYWANIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SULIKÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O., UL. DWORCOWA 4, 59-970 ZAWIDÓW,
e) W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE,
f) W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM,
g) W SPRAWIE ZWOLNIENIA OD OBOWIĄZKU REALIZACJI TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DYREKTOROWI ZESPOŁU SZKOŁY PODSTWAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE,
h) W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ,
i)  W SPRAWIE ZMIANY WIELOETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2008-2013,
j)  O ZMIANIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STAUCIE GMINY SULIKÓW,
k) W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010.
  1. ZAPYTANIA RADNYCH.
  2. ZAPYTANIA PRZEWODNICZACYCH RAD SOŁECKICH.
  3. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA.
  4.  SPRAWY RÓŻNE. KOMUNIKATY.
 
         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
         JACEK STASZCZUK
 
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie
Skrócony opis: Ogłoszenie o sesji, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminu Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-11-24 08:30:40
Data udostępnienia informacji: 2008-11-24 08:48:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-29 07:47:09

Wersja do wydruku...

corner   corner