logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


WÓJT GMINY SULIKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PROMOCJI GMINY
przewidywany termin zatrudnienia - grudzień 2008/styczeń 2009r.
 
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie-przynajmniej średnie o profilu humanistycznym, prawo, administracja,
b) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
c) znajomość sytuacji gospodarczej gminy oraz istotnych wydarzeń w życiu gminy,
d) umiejętność samodzielnego pisania artykułów prasowych opisujących zdarzenia z życia gminy,
e) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Word, Internet Explorer,
CorelDraw, Office SharePoint Designer 2007, znajomość podstawowa języka HTML .
 
Wymagania dodatkowe:
a) wskazane doświadczenie w pracy dziennikarskiej,
b) komunikatywność rzetelność, staranność,
c) umiejętność samodzielnej pracy, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, odporność na stres,
d) umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego,
e) preferowana znajomość języka obcego (niemiecki, angielski).
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.      Inicjowanie i realizowanie działań promujących Gminę Sulików.
2.      Przygotowywanie umów o promocję gminy i rozliczanie udzielonych dotacji.
3.      Prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Gminy Sulików.
4.      Prowadzenie i bieżące aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików.
5.      Redagowanie i rozprowadzanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Sulików.
6.      Dokumentowanie istotnych wydarzeń z życia Gminy.
7.      Prowadzenie kroniki gminy.
8.      Prowadzenie dokumentacji prasowej i dokumentacji fotograficznej z życia Gminy.
9.      Współpraca ze środkami masowego przekazu.
10.    Realizacja zadań związanych z rekreacją i turystyką w Gminie.
11.    Zarządzanie sprawozdawczością statystyczną w Urzędzie Gminy Sulików.
12.    Prowadzenie spraw dotyczących poświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oracz prezesów gminnych spółek.
 
Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys - curriculum vitae,
c)    kserokopie świadectw pracy,
d)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniach itp.,
f)     oryginał kwestionariusza osobowego,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
h)    oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składaó osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: ug@sulikow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne samodzielne stanowisko ds. promocji gminy, w terminie do dnia 12 grudnia 2008r. . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http:/bip.sulikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. - Dz* U. Nr 101, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Nazwa dokumentu: Nabór
Skrócony opis: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PROMOCJI GMINY
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Tymińska
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Tymińska
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-11-26 11:35:33
Data udostępnienia informacji: 2008-11-26 11:35:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 11:43:20

Wersja do wydruku...

corner   corner