logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 

 PLAN FINANSOWY NA ROK 2009 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULIKOWIE

 
Dział 801 rozdział 80104 i 80146
 
 
§
wyszczególnienie
przewidywane wykonanie za 2008r
plan na 2009 r.
1
2
4
6
DOCHODY - 80104
0830
wpływy z usług
3 500
3 500
0870
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
     30
-
0920
pozostałe odsetki
    20
    20
0970
wpływy z różnych dochodów
    85
    85
 
razem
 3 635   
3 605   
WYDATKI - 80104
3020
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
 21 158   
   21 930   
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
351 921   
 398 660   
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne
27 610   
  28 504   
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
60 812   
   65 593   
4120
składki na Fundusz Pracy
  9 645   
   10 559   
4170
wynagrodzenia bezosobowe
 4 000   
     5 000   
4210
zakup materiałów i wyposażenia
12 400   
  18 301   
4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 2 890   
    2 000   
4260
Zakup energii
 2 233   
 ­
4300
zakup usług pozostałych
 8 416   
     7 957   
4410
podróże służbowe krajowe
    600   
        700   
4430
koszty ubezpieczenia budynku
    486   
        928   
4440
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
21 550   
   21 550   
4700
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
     960   
        600   
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
     360   
     1 770   
 
razem
525 041   
 584 052   
WYDATKI - 80146
4300
zakup usług pozostałych
    1 565   
  1 948   
 
razem
    1 565   
  1 948   
 
 
 
 
ogółem wydatki
526 606   
586 000

2009.01.09.                                                      KIEROWNIK JEDNOSTKI 

 

Nazwa dokumentu: Plan finansowy na rok 2009
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publicznew Sulikowie
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Lenczewska
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Lenczewska
Osoba, która wprowadzała dane: Alina Lenczewska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-05 22:20:02
Data udostępnienia informacji: 2009-02-05 22:20:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 11:48:40

Wersja do wydruku...

corner   corner