logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
   plus Struktura organizacyjna
   plus Organa SPS
   plus Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   plus Szkoła Podstawowa
   plus Majątek zespołu szkół
   minus Środowiskowa Hala Sportowa
      minus Regulamin Środowiskowej Hali Sportowej
      minus Regulamin siłowni Środowiskowej Hali Sportowej
      minus Regulamin korzystania z boisk sportowych
      minus Regulamin udostępniania i korzystania z obiektów sportowych przy ZSPiG
   plus Komunikaty
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Regulamin Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie
1.      Osoby przebywające na terenie obiektu hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.
2.      Hala sportowa administrowana jest przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
3.      Hala sportowa otwarta jest:
-          od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00
-          w soboty w godz. 9.00-15.00
-          w przypadku imprez sportowych również w niedziele.
4.      W dniach nauki szkolnej hala sportowa udostępniona jest w godz. 8.00 – 16.00 tylko na realizacje zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego.
5.      W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobą fizycznym i grupom zorganizowanym.
6.      Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o harmonogram w terminie i godzinach uzgodnionych z Dyrektorem Zespołu Szkół lub kierownikiem hali.
7.      Grupy ćwiczące wchodzą do hali pod opieką instruktora/opiekuna/szefa grupy.
8.      W całym obiekcie hali sportowej zabrania się przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.  
9.      Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy oraz łuskania słonecznika.
10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
11. Obowiązkiem osoby korzystającej z hali jest:
-          pozostawienie okrycia zewnętrznego i obuwia w szatni,
-          założenie obuwia zmiennego – halowego,
-          przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
-          utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
-          podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
12. W czasie zajęć/zawodów opiekun/organizator jest zobowiązany przestrzegać zasad regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z hali sportowej.
13. Kierownictwo hali nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem obowiązującego regulaminu.
14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (trenera).
15. Bez zezwolenia kierownika hali zabrania się wynoszenia poza jej teren sprzętu i elementów wyposażenia.
16. Podczas zajęć nie wolno odchodzić od grupy ćwiczącej i samowolnie korzystać ze sprzętu i urządzeń.       
17. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
18. Dyrektor szkoły i kierownik obiektu mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać z korzystania hali sportowej.
19. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń, które nie są udostępnione uczestnikom zajęć.
20. Kierownictwo hali sportowej nie odpowiadają za kradzieże i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
21. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
22. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji lub Kierownikowi obiektu.                                                                                                                                            
                                                                                        Zatwierdził:  Dyrektor ZSPiG
                                                                                                            Urszula Ciupak

Nazwa dokumentu: Regulamin Środowiskowej Hali Sportowej
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2009-02-12 15:27:12
Data udostępnienia informacji: 2009-02-12 15:27:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-12 15:31:10

Wersja do wydruku...

corner   corner