logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Stawki opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Sulików
 

I.
 

 1. Wykupienie miejsca pod grób stały duży na okres 20 lat – 350,-zł

 2. Wykupienie miejsca pod grób stały mały na okres 20 lat – 155,-zł

 3. Rezerwacja miejsca pod grób stały pojedyńczy na okres 20 lat - 350;zł

 4. Wykupienie miejsca na dalsze 20 lat po upływie 20 lat

  1. grób duży – 350,-zł

  2. grób mały – 155,-zł

 5. Opłata uzupełniejąca do czasu przyjętej poprzednio opłaty na 20 lat ( za każdy rok )

       
  1. w przypadku grobu ziemnego – 17,50,-zł

  2. w przypadku grobowca – 31,25,-zł

 6. Wykupienie miejsca pod grobowiec na 20 lat – 625,-zł

 7. Wykupienie miejsca pod grobowiec na dalsze 20 lat – 625,-zł

 8. Korzystanie z budynku przedpogrzebowego bez określonego czasu – 110,-zł

 9. Wykopanie i zasypanie grobu dużego oraz uformowanie mogiły – 430,-zł

 10. Wykopanie i zasypanie grobu małego oraz uformowanie mogiły – 200,-zł

 11. Rozebranie nagrobka 

  1. z wywozem gruzu – 150,-zł

  2. bez wywozu gruzu – 100,-zł

  3. wywiezienie gruzu po rozebranym samodzielnie przez wnioskodawcę nagrobku - 50;zł

    12. Pochowanie zwłok w grobowcu wraz o odkryciem i zakryciem płyty grobowej - 180;zł

    13. Opłata za przeprowadzenie ekshumacji przez osoby trzecie - 100;zł

    14. Opłata za wykonanie pochówku przez Zakład Pogrzebowy - 100;zł

    15. Budowa grobowca:

              a. pojedyńczego - 2.275;zł

              b. podwójnego - 2.775;zł

    16. Opłata za inne prace kamieniarskie takie jak min. postawienie nagrobka, naprawa nagrobka, wymiana        jednego z elementów nagrobka, zmontowanie pomnika zdemontowanego przed pogrzebem itp. - 100;zł

II.
 

W dniach wolnych od pracy opłaty, o których mowa w § 1 pkt. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, wzrastają o 50%.
 

III.
 

1. W przypadku pogrzebu osoby zmarłej, której pogrzeb jest w całości wykonany w ramach pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym pobiera się jedynie opłaty wymienione w § 1 pkt. 7, 8, 11 pomniejszone o 50 %.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 obciążają GOPS w Sulikowie.

IV.
 

Do opłat wymienionych w § 1, § 2, § 3, dolicza się stawkę VAT w obowiązującej wysokości.


 

Na podstawie Uchwały nr XXV/197/08 Rady Gminy Sulików,  z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Nazwa dokumentu: Opłaty za usługi pogrzebowe
Skrócony opis: Opłaty za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gminny Zakład Komunalny
Osoba, która wytworzyła informację: Janina Petrów
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Petrów
Osoba, która wprowadzała dane: Janina Petrów
Data wytworzenia informacji: 2003-10-18 09:44:52
Data udostępnienia informacji: 2003-10-18 09:44:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 14:14:00

Wersja do wydruku...

corner   corner