logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

INFORMACJA O STANIE GMINY SULIKÓW SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 13.12.2010 R.W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM OBOWIĄZKÓW PRZEZ JANA HASIUKA WÓJTA GMINY SULIKÓW NOWO WYBRANEMU WÓJTOWI GMINY SULIKÓW ROBERTOWI STARZYŃSKIEMU
 
 
I. Sprawy bieżące będące w toku załatwienia:
 
1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku     - działania w toku, zgodnie z harmonogramem prac Głównego Urzędu Statystycznego.
 
2. Rozliczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi, w szczególności sprzątanie, ekwiwalenty, wywóz nieczystości, odtworzenie sprzętu OSP :
      a) powódź z dnia 07.08.2010 r.
       Gmina Sulików otrzymała 200 000,00 zł. na usuwanie skutków powodzi, z których      wykorzystała i rozliczyła kwotę 150 950,31 zł.
     b) powódź   z dnia 27.09.2010 r.
      Gmina Sulików otrzymała 50 000,00 zł., z czego 20 000,00zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, a pozostałe 30 000,00 zł. na wydatki inwestycyjne.
      Do usunięcia skutków powodzi wrześniowej zabrakło 9 387,84 zł., o które zawnioskowano w dniu 29.11.2010 r. Na chwilę obecną oczekujemy na decyzję w wyżej wymienionej sprawie.
 
3. Zadania inwestycyjne:
 
ZESTAWIENIE INWESTYCJI
 
Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Stan zaawansowania zadania
Dofinansowanie/Dotacja
1.
Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie
Inwestycja w realizacji.
Porozumienie pomiędzy Gminą a kopalnią bazaltu nr SUL/N/85/4/2009 z dnia  15 kwietnia 2009 r.
2.
Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna
Inwestycja w realizacji. Zawarta została umowa na roboty budowlane nr 143/342-3/ZP/2010 z dnia 22.11.2010r. z firmą EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 15.12.2010r.
W dniu 2 grudnia 2010r. została podpisana umowa dotacji nr DOL/126/RC-II/MSWiA/2010 z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie 298 290 zł.
3.
Odbudowa mostu w km 1 + 325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny
Inwestycja w realizacji. Zawarta została umowa na roboty budowlane nr 146/342-5/ZP/2010 z dnia 22.11.2010r. z firmą EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 15.12.2010r.
W dniu 2 grudnia 2010r. została podpisana umowa dotacji nr DOL/123/RC-II/MSWiA/2010 z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie 361 120 zł.
4.
Odbudowa mostu w km 1 + 145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny
Inwestycja w realizacji. Zawarta została umowa na roboty budowlane nr 145/342-6/ZP/2010 z dnia 22.11.2010r. z firmą EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 15.12.2010r.
W dniu 2 grudnia 2010r. została podpisana umowa dotacji nr DOL/124/RC-II/MSWiA/2010 z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie 347 578 zł.
5.
Odbudowa mostu w km 0 + 243,6 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny
Inwestycja w realizacji. Zawarta została umowa na roboty budowlane nr 144/342-4/ZP/2010 z dnia 22.11.2010r. z firmą EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 15.12.2010r.
W dniu 2 grudnia 2010r. została podpisana umowa dotacji nr DOL/125/RC-II/MSWiA/2010 z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie 407 968 zł.
6.
Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików
Inwestycja w realizacji. Zawarta została umowa na roboty budowlane nr 148/342-7/ZP/2010 z dnia 25.11.2010r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym Strykowski Spółka Jawna z Radzimowa Dolnego. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 20.12.2010r.
W dniu 2 grudnia 2010r. została podpisana umowa dotacji nr DOL/127/RC-II/MSWiA/2010 z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie 493 651 zł.
7.
Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych
Inwestycja zrealizowana.
-
8.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2011)
Inwestycja w realizacji.
-
9.
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice (2010 - 2013)
Inwestycja w realizacji. Przygotowywane jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.
W dniu 4 marca 2010r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00084-6921-UM0100125/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, na kwotę 3 195 006,00 zł.
W dniu 24 maja 2010r. podpisano umowę pożyczki nr PROW313.11.00642.02 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3 195 006,00 zł kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy.
10.
Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie (2009 - 2011)
Inwestycja w realizacji. Rozpoczęcie robót rekultywacyjnych może nastąpić po zakończeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji na rekultywację składowiska odpadów obejmującą działki nr 183, 184/8 i 184/10 obr. Sulików.
-
11.
Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach
Inwestycja zrealizowana.
-
12.
Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych
Inwestycja zrealizowana.
-
13.
Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce
Inwestycja zrealizowana.
-
14.
Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym
Inwestycja zrealizowana.
-
15.
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików
Inwestycja rozpoczęta, w realizacji. Została podpisana umowa na dostawę urządzeń na plac zabaw w Sulikowie z Firmą PLAYEKO Jelcz Laskowice nr 149/IN/2010 z dnia 24.11.2010r. Termin zakończenia dostawy zgodnie z umową: 15.12.2010r. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
Został złożony wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i rozwój wsi. Wniosek został zweryfikowany. Oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu.
16.
Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau
Inwestycja rozpoczęta, w realizacji. Została podpisana umowa na roboty budowlane nr 142/342-2/ZP/2010 z dnia 17.11.2010r. z Konsorcjum: ARD-BUD z Lubania i Zakładem Ogólnobudowlanym S.Szypiłow z Lubania. Termin zakończenia robót zgodnie z umową: 17.02.2012r. Została podpisana również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr 150/IN/2010 z 24.11.2010r. na czas realizacji robót.
W dniu 27 sierpnia 2010r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu nr 100042289 w wysokości 480 920,49 EUR.
17.
Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007 - 2011)
Inwestycja rozpoczęta, w realizacji.
W dniu 30.09.2009r.została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00125-6922-UM0100003/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 + Aneks do umowy - pomoc w wysokości 464 510,00 zł oraz umowa pożyczki nr PROW313.11.00641.02 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 500.000 zł.
18.
Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach
Inwestycja zrealizowana.
-
19.
Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych
Inwestycja w realizacji. Podpisanie umowy na roboty budowlane nastąpi w m-cu styczniu 2011r.
-
20.
Zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Sulikowie
Inwestycja zrealizowana.
-
 
4. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sulików.
 
W dniu 16 listopada 2010 r.  zawarta została serwisowa umowa oświetleniowa Nr ZP/130/2010 na okres 5 lat. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia.
 
5. Sprawy związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego w celu usytuowania elektrowni wiatrowych
 
1.            Trwają prace planistyczne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego STUDNISKA (uchwała nr XIV/102/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku).
Prace są na etapie zaopiniowania dokumentacji przez Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną, uzyskania opinii i uzgodnień od instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania dokumentacji.
Planowany termin zakończenia prac: 31.12.2011r.
2.            Trwają prace planistyczne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW (uchwała nr XX/149/08 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca roku).
Prace są na etapie zaopiniowania uchwały o przystąpieniu do w/w zmian w planie. W przygotowaniu jest dokumentacja planistyczna do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną oraz uzyskania opinii i uzgodnień od instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania dokumentacji.
Planowany termin zakończenia prac: 31.12.2011r.
3.            Trwają prace planistyczne otwarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/296/10 Rady Gminy Sulików z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Prace są na etapie zaopiniowania uchwały o przystąpieniu do w/w zmian w planie. W przygotowaniu jest dokumentacja planistyczna do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną oraz uzyskania opinii i uzgodnień od instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania dokumentacji.
4.            Uchwała nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA jest uchwałą obowiązującą, opublikowaną w Dzienniku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2010r. nr 94, poz.1443.
Wojewoda Dolnośląski w dniu 22 września 2010r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt IISA/Wr 129/10, którym Wojewódzki Sąd Administracyjny  oddalił skargę Wojewody na w/w uchwałę Rady Gminy Sulików. W dniu 18 października 2010r. została złożona odpowiedź na skargę kasacyjną Wojewody Dolnośląskiego. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.
 
 
II. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Sulików
 
1.      Wysokość środków finansowych na rachunku bieżącym:
Stan na dzień 13.12.2010 r. godz. 11.00 :
·         ŁBS Lubań/O Sulików    18 9392 0004 0000 0101 2000 0030 (konto Dochodów)
                                                                                                                                            194 485,38 zł
·         DnB NORD 67 1370 1330 0000 1804 4476 7900 (stan na dzień 30.11.2010 r.)         101,60 zł
·         BOŚ Bank S.A. (stan na 30.11.2010 r.)                                                                                    0,00 zł
·         BGK S.A. (stan na 30.11.2010 r.)                                                                                               0,00 zł
·         ŁBS Lubań/O Sulików 73 8392 0004 0000 0101 2000 0010 (konto Wydatków)       5 254,39 zł
·         ŁBS Lubań/O Sulików 76 8392 0004 0000 0101 2000 0150 (konto ZFŚS)                48 881,54 zł
·         ŁBS Lubań/O Sulików 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 (konto Depozytowe)   5 537,85 zł
 68 453,12 zł
o       założone lokaty zabezpieczeń wykonania umów na kwotę:                                                    
 
·         ŁBS Lubań/O Sulików 58 8392 0004 0000 0101 2000 0280 (konto środków Funduszu Pracy)
 
                                                                                                                                                19 390,84 zł
                               Razem                                       342 104,72 zł
 
 
2.  Środki na lokatach terminowych
Lokata MIG na kwotę   500.000,00 zł  w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu Oddział w Sulikowie z datą zapadnięcia na dzień 20.12.2010 r.
 
 
3. Akcje, obligacje, udziały oraz zobowiązania Gminy
Gmina posiada udziały w następujących podmiotach:
1.      Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu :            474 000,00 zł
2.      Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o.:      2 842 000,00 zł
          Razem               3 316 000,00 zł
 
 
4.  Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.
 
 
 
Wykaz w Tabeli nr 1.                                                                                                       
                                                                                                                                           Tabela nr 1
Bank
Nr umowy
Cel
Kwota ogółem w zł
Kwota spłacona w zł
Pozostało do spłaty w zł
Daty spłat rat  i wykupu obligacji
Kredyty długoterminowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
05/20321 z dnia 04.05.2005r.
"Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie"
2 400 000,00
900 000,00
1 500 000,00
do 30 września każdego roku po 300.000 zł, ostatnia rata 31.03.20015 r.
Bank Ochrony Środowiska
030/4/KK/I/2004 z dnia 28.12.2004r.
"Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie"
2 500 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
do 30 czerwca każdego roku po 312.500 zł, ostatnia rata 30.06.2014 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pożyczka nr 15/OZ/JG/2008 z dnia 15.07.2008r.
"Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych"
122 000,00
60 000,00
62 000,00
do 16 marca 2011 r. 30.000 zł, do 16 marca 2012 r. 32.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pożyczka nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12.11.2007r.
"Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - udział Gminy Sulików"
646 576,46
576,46
-
Warunkowe umorzenie pożyczki na kwotę 646.000 zł
DnB NORD Polska S.A. (dawniej BISE)
Umowa emisji obligacji komunalnych z dnia 28.07.2006r.
 
1 000 000,00
250 000,00
750 000,00
Każdego roku po 125.000 zł, ostatni wykup w roku 2016
Aneks nr 1 z dnia 14.09.2010 r. do umowy emisji z dnia 28.07.2006r.
 
1 500 000,00
-
1 500 000,00
Każdego roku po 215.000 zł, ostatni wykup 210.000 zł w 2017 r.


Pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego
Pożyczka PROW313.11.00641.02 z dnia 14.05.2010r.
"Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej"
500 000,00
-
500 000,00
Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego
Pożyczka PROW313.11.00642.02 z dnia 24.05.2010r.
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice"
3 195 006,00
-
3 195 006,00
Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kredyty długoterminowe
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu O/Sulików
Kredyt w rachunku bieżącym nr 1/101/RB/JST/2010 z dnia 05.01.2010r.
Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST
1 000 000,00
-
-
Spłata następuje automatycznie z każdego wpływu środków na rachunek

 
5. Udzielone poręczenia i gwarancje:
Udzielono poręczenia na kwotę 27.000,00 zł dla „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie” jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski – mowa nr 1/B/ST/2010 r. z dnia 07.06.2010 r., zgodnie z którą kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt w dniu 30.12.2010 r.
 
 

Nazwa dokumentu: Informacja o stanie Gminy Sulików
Skrócony opis: Informacja o stanie Gminy Sulików sporządzona na dzień 13.12.2010 r. w związku z przekazaniem obowiązków przez Jana Hasiuka Wójta Gminy Sulików nowo wybranemu Wójtowi Gminy Sulików Robertow
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-12-24 08:46:43
Data udostępnienia informacji: 2010-12-24 08:46:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-24 08:50:09

Wersja do wydruku...

corner   corner