logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   minus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
      minus Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Sulikowie nr 159
      minus Informacja Okręgowej Komisji nr 159 w Sulikowie
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SULIKOWIE NR 159
POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
DO WALNEGO ZGROMADZENIA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
WE WROCŁAWIU, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 KWIETNIA 2011 ROKU.
 
Gminna Komisja Okręgowa nr 159 w Sulikowie przypomina, że 14 marca 2011 roku upływa termin zgłoszeń kandydatur na członków Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Rolnicy, którzy chcą kandydować w wyborach do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty:
a) druk zgłoszenia kandydata,
b) druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie,
c) czytelnie wypełnioną listę zawierającą, co najmniej 50 własnoręcznych podpisów rolników popierających kandydata.
 
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2011 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura DIR lub złożyć do dnia 14.03.2011 r., do godz. 16:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 159 w Sulikowie w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików.
Zgodnie z pismem KRIR oraz odpowiedzią Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Lokalnych na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dot. definicji podatnika podatku rolnego osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 159 w Sulikowie z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sulikowie, ul. Dworcowa 5 w dniach 21.03.2011r. – 25.03.2011r.
 
Dyżury Komisji:
1.      8.03.2011 r. - 11.03.2011 r. w godzinach od 7.30 do 15:30
2.      14.03.2011 r.  -  w godzinach od 7.30 do 16:00.
 
Skład Komisji Okręgowej Nr 159 w Sulikowie:
 

L.P
Imię i nazwisko
Funkcja w Komisji
1.
Małgorzata Skórka
Przewodnicząca
2.
Aleksandra Adamiak
Z-ca Przewodniczącej
3.
Agnieszka Kuprewicz
Sekretarz
4.
Dagmara Zaras-Szczurek
Członek Komisji
5.
Aneta Zaras
Członek Komisji

 
 
Terminy:
-   8-14 marca 2011 – zgłaszanie kandydatów na członków do Rad Powiatowych Izb Rolniczych,
-   20 marca 2011 r. – wyłożenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Sulików,
-   3 kwietnia 2011 r. godz. 8:00-18:00 – wybory.
 

Nazwa dokumentu: Informacja okręgowej komisji wyborczej w sulikowie nr 159
Skrócony opis: Informacja okręgowej komisji wyborczej w sulikowie nr 159 powołanej do przeprowadzenia wyborów do walnego zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, zarządzonych na dzień 3 kwie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Skórka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Skórka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11 13:30:07
Data udostępnienia informacji: 2011-03-11 13:30:07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 13:39:29

Wersja do wydruku...

corner   corner