logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików, dnia 30 sierpnia 2011r.
Nr GN.6070.5.4.2011
 
 
Informacja o wyniku przetargu
 
 
1.  W dniu 30 sierpnia 2011 roku odbył się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sulików, obręb Studniska Dolne. Działka zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 133 o powierzchni 1,15ha, AM1, numer KW JG1Z/00047617/0 oraz zabudowania tj.: budynek mieszkalny z częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 912,80m2, część mieszkalna o powierzchni użytkowej 273,20m2,część gospodarcza o powierzchni użytkowej 639,60m2, budynek warsztatowo magazynowy o powierzchni 130,60m2, budynek warsztatowo magazynowy o powierzchni 224,40m2, budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni użytkowej 81,50m2.budynek gospodarczy-kurnik o powierzchni użytkowej 29,20m2.
Nieruchomość obciążona jest ważną umową najmu na lokal mieszkalny, zawartą na czas nieokreślony.
Cena wywoławcza nieruchomości 100.000,00 zł. Minimalne postąpienie 1.000,00 zł. Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
2.  W dniu 30 sierpnia 2011 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie wsi Wilka, oznaczonej geodezyjnie numerem 57/1 A.M.1, o pow. 1,71 ha.
Z przeznaczeniem na cele rolne, na okres pięciu lat.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 2,80q żyta, minimalne postąpienie 0,30q żyta. (wartość q żyta, jak do podatku rolnego)
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, osobą ustaloną na dzierżawcę w wyniku przetargu został Pan Jerzy Szymanowski.
                                                                                                                                              
Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

 

Nazwa dokumentu: Informacja o wynikach przetargu
Skrócony opis: Informacja o wynikach przetargu III ustnego przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sulików, obręb Studniska Dolne.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-30 17:15:00
Data udostępnienia informacji: 2011-08-30 17:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 17:18:21

Wersja do wydruku...

corner   corner