logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików, dnia 18 marca 2011r.
Znak: GN.6870.3.1.2011.1
 
 
 
Wójt Gminy Sulików
 
 
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, w dniu 17 marca 2011 roku, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, Zarządzenia Wójta:
·     Nr I.30.3011, lokal mieszkalny Nr 6, w budynku Nr 121, działka Nr 18, obręb Stary Zawidów, ul. Starozawidowska,
·    Nr I.31.2011, lokal mieszkalny Nr 1, w budynku Nr 29 (przy świetlicy wiejskiej), działka Nr 32/3, obręb Mała Wieś Górna
·    Nr I.32.2011, budynek mieszkalno-gospodarczy Nr 53a, działka Nr 154/2, obręb Wrociszów Dolny.
2.  sprzedaży w drodze przetargu, Zarządzenia Wójta:
·    Nr I.33.2011Nr , budynek mieszkalno-gospodarczy nr 13, działka Nr 53, obręb Mała Wieś Górna.
·    Nr I.36.2011, obręb Sulików: działka niezabudowana Nr 701/8 o powierzchni 0,0967ha. i działka niezabudowana Nr 701/10 o powierzchni 0,2737ha.
·    Nr I.37.2011, obręb Mała Wieś Górna: działka niezabudowana Nr 32/1 o powierzchni 0,1463ha i działka niezabudowana Nr 32/2 o powierzchni 0,1393ha.
3. wydzierżawienia na okres do trzech lat Zarządzenia Wójta:
·    Nr I.34.2011, obręb Bierna, część działki Nr 413 o powierzchni 0,0030ha, obręb Mikułowa część działki Nr 170/1 o powierzchni 0,0030ha, obręb Radzimów, część działki Nr 291 o powierzchni 0,0030ha, obręb Studniska Dolne, część działki 339/4 o powierzchni 0,0030ha.i obręb Sulików , działka Nr 658/1 o powierzchni 0,0190ha. –zabudowane urządzeniami telekomunikacyjnymi.
·    Nr I.38.2011, obręb Sulików, działka niezabudowana Nr 419/3 o powierzchni 0,2106ha i działka niezabudowana Nr 443 o powierzchni 0,4900ha, oraz obręb Wrociszów Dolny część działki Nr 156 o powierzchni 0,1000ha. (woda).
·    Nr I.39.2011, obręb Sulików działka niezabudowana Nr 153/9 o powierzchni 0,56ha i część działki niezabudowanej Nr7/27 o powierzchni 0,30ha.
4. oddania w drodze darowizny, Zarządzenie Wójta,
·    Nr I.35.2011, obręb Stary Zawidów, działka zabudowana zbiornikiem wyrównawczym infrastruktury wodnej Gminy Miejskiej Zawidów, działka Nr 24 o powierzchni 0,06ha
Szczegółowe informacja pod numerem telefonu (075) 77-87-288,289.
 
                                                                                                                                 Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Nazwa dokumentu: Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
Skrócony opis: Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, oddania w drodze darowizny.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-18 13:02:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-18 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 13:05:20

Wersja do wydruku...

corner   corner