logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików, dnia  15 września 2011r.
Znak: GN.6870.4.6.2011.2
 
 
 
Wójt Gminy Sulików informuje,
 
że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, w dniu 10 sierpnia 2011 roku, zostały wywieszone ogłoszenia  o przetargach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, które odbędą  się w dniu 25 października 2011 roku.
 
 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr U2, położonego we wsi Studniska Dolne Nr 78 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste przynależnego gruntu.
Lokal użytkowy o powierzchni 76,79m2 położony na I piętrze budynku mieszkalno-użytkowego
Udział 14,5% w częściach wspólnych budynku oraz działki Nr 527, obręb 0009 Studniska Dolne, A.M. 2, Nr KW 3JG1Z/00039133/4 o powierzchni 0,2300 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:     65.189,00 zł.
cena lokalu użytkowego-                                  58.626,00 zł.
cena przynależnego gruntu wynosi:                   6.563,00 zł.
Wadium wynosi:                                                6.590,00 zł.
Minimalne postąpienie, nie mniej niż:                  660,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu o godz. 900.
 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego garażu Nr 1”C”, położonego w Sulikowie przy Placu Wolności Nr 4 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste przynależnego gruntu.
Lokal użytkowy garaż o powierzchni 11,05m2 usytuowany w części dobudowanej (w oficynie), na końcu dobudówki.
Udział 4,7% w częściach wspólnych budynku oraz działki Nr 533/10, obręb 0011 Sulików, A.M. 2, Nr KW 3JG1Z/00030304/1, o powierzchni 0,0252 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:     5.506,00 zł.
cena lokalu użytkowego-garażu wynosi:         4.978,00 zł.
cena przynależnego gruntu wynosi:                    528,00 zł.
Wadium wynosi:                                               560,00 zł.
Minimalne postąpienie, nie mniej niż:                 60,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godz. 1000.
 
 
 
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Małej Wsi Górnej wraz z zabudowaniami działka Nr 53 o pow. 0,04ha.
powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 39,97m2.
powierzchnia użytkowa części gospodarczej – 34,64m2
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:                                    13.000,00 zł.
Wadium wynosi:                                                                               1.300,00 zł.
Minimalne postąpienie, nie mniej niż:                                                 130,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu o godz. 1100.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Sulików ul. Dworcowa Nr 5, pokój Nr 303
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości, w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Gminy Sulików: w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie nr: 47 839200040000010120000090 do dnia 21 października 2011 roku.
 
 
Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński
 

Nazwa dokumentu: Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
Skrócony opis: na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, które odbędą się w dniu 25 października 2011 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-19 15:29:52
Data udostępnienia informacji: 2011-09-19 15:29:52
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-19 15:31:25

Wersja do wydruku...

corner   corner