logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Sulików, dnia 26 października 2011r.
Nr GN.6070.5.6.2011
 
 
Informacja o wyniku przetargu
 
 
1.  W dniu 25 października 2011 roku odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr U2 o powierzchni 76,79m2 położonego na I piętrze budynku mieszkalno-użytkowego wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w obrębie Studniska Dolne Nr 78 (0009) i oznaczona w ewidencji gruntów numerem 527o powierzchni 0,2300ha, AM 2, numer KW JG1Z/00039133/4. Udział 14,5% w częściach wspólnych budynku i działki.
Cena wywoławcza nieruchomości: 65.189,00 zł.   Minimalne postąpienie nie mniej niż:  660,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
2. W dniu 25 października 2011 roku odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej (garaż) Nr 1”C” o powierzchni 11,05m2 położonego w części dobudowanej (w oficynie), na końcu dobudówki wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w obrębie geodezyjnym Sulików, Plac Wolności Nr 4 (0011) i oznaczona w ewidencji gruntów numerem 533/10 o powierzchni 0,0252ha, AM 2, numer KW JG1Z/00030304/1. Udział 4,7% w częściach wspólnych budynku i działki
Cena wywoławcza nieruchomości: 5.506,00 zł. Minimalne postąpienie nie mniej:   60,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie osobą ustaloną na nabywcę w wyniku przetargu został Pan Marcin Daniel Osiński
3. W dniu 25 października 2011 roku był się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, obręb Mała Wieś Górna (0003). Działka zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 53, o powierzchni 0,04ha, A.M.1 numer KW JG1Z/00047616/3, wraz z budynkiem mieszkalno-gospodarczym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 13.000,00 zł. Minimalne postąpienie nie mniej 130,00 zł.
Przetarg odbył się w oznaczonym dniu i godzinie, z powodu braku oferentów nie wyłoniono nabywcy.
 
Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Nazwa dokumentu: Informacja o wyniku przetargu
Skrócony opis: W dniu 25 października 2011 roku odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr U2
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-26 16:15:25
Data udostępnienia informacji: 2011-10-26 16:15:25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-26 16:18:07

Wersja do wydruku...

corner   corner