logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      plus 2011
      minus 2012
         minus Styczeń 2012
         minus Luty 2012
         minus Marzec 2012
         minus Kwiecień 2012
         minus Maj 2012
         minus Czerwiec 2012
         minus Wrzesień 2012
         minus Październik 2012
         minus Listopad 2012
         minus Grudzień 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
Maj 2012 r.
 
W miesiącu maju Rada Gminy podjęła następujące działania:
1.  Przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji stałych i sesję Rady Gminy
w miesiącu maju.
2.  Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1530-1630.
3.  W dniu 7 maja 2012 r. o godz. 1530 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym podjęty został wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2011 rok.
4.  W dniu 23 maja o godz. 1500 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy
i Ochrony Środowiska. Głównym tematem posiedzenia była działalność Dolnośląskiej Izby Rolniczej na terenie Gminy Sulików oraz działalność Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowego Zespołu Doradców w Zgorzelcu.
5.  W dniu 23 maja o godz. 1600 odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. Radni zwizytowali budynek po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok.
6.  Udział radnych w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Sulików przekazana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. (Radni otrzymali wnioski końcowe oceny, pełna informacja dostępna w biurze Rady Gminy).
  2. Uchwała nr I/136/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za rok 2011 rok.
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Nazwa dokumentu: Maj 2012
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików - Maj 2012 r
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-30 15:10:26
Data udostępnienia informacji: 2012-05-30 15:10:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-30 15:12:00

Wersja do wydruku...

corner   corner