logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
minus Usługi
   minus Archiwum
      minus 2012
         minus Zawiadomienie o uniważenieniu postępowania
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr I oraz w części nr III.
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty)
         minus Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Zaproszenie do złożenia oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego
         minus Informacja o wyborze oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr III
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      minus Zapytanie Ofertowe
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Informacja o zakończeniu postępowania
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Treść ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oraz niezbędne dokumenty w załącznikach.

 

ZE WZGLĘDU NA OBSZERNY ROZMIAR NIEKTÓRYCH PLIKÓW PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ PRZY POBIERANIU PLIKÓW


Do pobrania:

- Uchwała budżetowa Gminy Sulików nr XVI/114/11 

- Zarządzenie nr I/177/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
- Zarządzenie Nr I/141/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za rok 2011.

- Uchwała XXII/159/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2011

- Zarządzenie Nr I.142.2012 w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Sulików za 2011 rok

- Zarządzenie Nr I/202/2012 w sprawie przedstawienia informacj o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 roku, oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulików

Załączniki do pobrania: 2012-09-06 13:51:41 - Uchwała Nr I/105/2012 RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok (372.15 kB)
2012-09-06 13:53:58 - Uchwała Nr I/222/2012 RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 roku (276.49 kB)
2012-09-06 13:55:46 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sulików (243.34 kB)
2012-09-06 13:57:55 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (105.66 kB)
2012-09-06 14:00:00 - Decyzja w sprawie nadania NIP (64.66 kB)
2012-09-06 14:03:36 - Uchwała Nr I/112/2011 RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2011 rok (364.95 kB)
2012-09-06 14:06:49 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików (60.03 kB)
2012-09-06 14:12:22 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok (16.22 MB)
2012-09-06 14:17:22 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za rok 2010 (59.03 kB)
2012-09-06 14:21:29 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - IV kwartał 2011 (320.86 kB)
2012-09-06 14:23:34 - Rb- 50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - IV kwartał 2010 (188.41 kB)
2012-09-06 14:26:04 - Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2010 (1.55 MB)
2012-09-06 14:27:02 - Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2011 (1.26 MB)
2012-09-06 14:31:08 - Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2010 (3.01 MB)
2012-09-06 14:32:31 - Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2011 (2.46 MB)
2012-09-06 14:34:16 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych - IV kwartał 2011 (210.96 kB)
2012-09-06 14:35:32 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych - IV kwartał 2010 (245.09 kB)
2012-09-06 14:38:53 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Rok 2010 (196.95 kB)
2012-09-06 14:43:31 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Rok 2011 (205.45 kB)
2012-09-06 14:48:35 - Rb-PDP - Roczne wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 roku (172.44 kB)
2012-09-06 14:49:39 - Rb-PDP - Roczne wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2011 roku (175.76 kB)
2012-09-06 14:52:00 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Stan na koniec IV kwartału 2010 roku (270.93 kB)
2012-09-06 14:52:58 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Stan na koniec IV kwartału 2011 roku (375.82 kB)
2012-09-06 15:12:31 - Ogłoszenie o przetargu (63.50 kB)
2012-09-06 15:13:13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (216.14 kB)
2012-09-06 15:27:08 - Uchwała Nr I/184/2012 RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1 400 000 zł (351.01 kB)
2012-09-07 12:23:25 - Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Sulików (150.02 kB)
2012-09-07 12:28:36 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od zatrudnionych pracowników z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych (36.52 kB)
2012-09-07 13:18:14 - Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu budżetowych (1.12 MB)
2012-09-07 13:19:34 - Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - II kwartał 2012 (253.19 kB)
2012-09-07 13:20:14 - Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - II kwartał 2012 (215.26 kB)
2012-09-07 13:23:01 - Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydadtków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rok 2012 - Od początku roku do dnia 30 czerwca (2.35 MB)
2012-09-07 13:25:52 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych - II kwartał 2012 (213.34 kB)
2012-09-07 13:27:11 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Rok 2012 - od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 (168.24 kB)
2012-09-07 13:28:55 - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Stan na koniec II kwartału 2012 roku (239.05 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Skrócony opis: Sulików: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000,00 zł
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Mulko
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06 13:23:12
Data udostępnienia informacji: 2012-09-06 13:23:12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-11 09:59:52

Wersja do wydruku...

corner   corner