logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      plus 2011
      minus 2012
         minus Styczeń 2012
         minus Luty 2012
         minus Marzec 2012
         minus Kwiecień 2012
         minus Maj 2012
         minus Czerwiec 2012
         minus Wrzesień 2012
         minus Październik 2012
         minus Listopad 2012
         minus Grudzień 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
Październik – Listopad 2012 r.
 
W miesiącu listopadzie Rada Gminy podjęła następujące działania:
1. Przygotowanie materiałów na sesje Rady Gminy Sulików i posiedzenia komisji stałych w miesiącu listopadzie.
2. Przyjmowanie pisemnych wyjaśnień radnych dotyczących uwag Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu do oświadczeń majątkowych za 2011 rok.
3. Udział Przewodniczącego Rady Gminy i radnych Gminy Sulików w uroczystości patriotycznej z okazji Obchodów 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
4. Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w miesiącu wrześniu w każdy poniedziałek w godzinach 1530-1630.
5.  Kontrola problemowa w dniu 19 listopada 2012 r. przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
6.  Odbyły się trzy posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, na których omówione zostały projekty uchwał na listopadową sesję Rady Gminy Sulików. Ponadto na posiedzeniach komisji stałych omawiane były następujące tematy:
-posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 22 listopada 2012 r. – Działalność klubów sportowych,
-posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 listopada 2012 r. - Zapoznanie się i opiniowanie wniosków przedłożonych do projektu budżetu na 2013 rok przez referaty urzędu, jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz komisje
i radnych.
-posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 27 listopada 2012 r. – Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Sulików.
 
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
  1. Pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w sprawie realizacji na terenie Gminy Sulików kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.
  2. Wniosek radnego Pawła Hasiuka (do wiadomości Rady Gminy Sulików) o opracowanie i przedłożenie pod obrady Rady Gminy Sulików projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N1.4131.984.2012.RB z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 2uchwały nr XXV/187/12 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Sulików.
  4. Informacja o wysokości dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulików na rok 2012 dla Klubów Sportowych działających na terenie Gminy przygotowana na posiedzenie Komisji Społecznej.
  5. Informacja na temat obowiązków jakie będą ciążyły na gminie i jej mieszkańcach w związku ze zmianą przepisów w zakresie gospodarki odpadami – przedkładana ze względu na główny temat sesji listopadowej.
  6. Pismo radnego Pawła Hasiuka (do wiadomości Rady Gminy Sulików) w sprawie wniosku dot. projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pismo nr FN.0006.1.2012.VI.2 w sprawie przekazania przygotowanego na wniosek radnego Pawła Hasiuka projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiarów podatku rolnego

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Nazwa dokumentu: Listopad 2012
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików Październik – Listopad 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-04 08:25:53
Data udostępnienia informacji: 2012-12-04 08:25:53
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 08:29:19

Wersja do wydruku...

corner   corner