logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   minus Archiwum
      minus Starsze wycofane
         minus Dotacje na przeprowadzanie szkoleń, konkursów i olimpiad
         minus Informacja Koła Łowieckiego Orzeł w Szklarskiej Porębie
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Sprawozdanie z badań wody
         minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargu
         minus Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Rozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
         minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
         minus Informacja w sprawie terminów składania wniosków
         minus Informacja o wyniku przetargu
         minus Zawiadomienie o zmianie terminów
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania
         minus Informacja
         minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
         minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 23 stycznia
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Informacja o opryskach chemicznych
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Akcja szczepienia lisów
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Oferta na realizację zadania publicznego
         minus Oferta na realizację zadania publicznego
         minus Wyniki badań wody
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja
         minus Zaproszenie na konferencje
         minus Zaproszenie na szkolenia warsztatowe
         minus Informacja Radanu Bazalt w Sulikowie
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
         minus Informacja
         minus Ocena cząstkowa jakości wody
         minus Decyzja Nr 08/2013
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Informacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej
         minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty
         minus Informacja o przetargu
         minus Ogłoszenie
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
         minus Informacja Koła Łowieckiego Orzeł
         minus Obwieszczenie Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach
         minus Obwiesczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie SKO w Jeleniej Górze
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
         minus Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
         minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
         minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
      plus 2015
      plus 2016
   minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Informacja dla hodowców drobiu
   minus Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Nowe zasady wycinki drzew
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ostrzeżenie
   minus Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 Treść Obwieszczenia Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego dostępna w załączniku nr 1 .

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Skrócony opis: Dot. Programu ochrony powietrza województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-19 09:03:17
Data udostępnienia informacji: 2013-11-19 09:03:17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 07:49:14

Wersja do wydruku...

corner   corner