logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   minus Archiwum
      plus Starsze wycofane
      minus 2015
         minus Sprawozdanie z badań wody
         minus Informacja
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
         minus Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego
         minus Sprawozdanie z badania wody
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Informacja PPHU ROLFARM
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja o wywieszeniu wykazów
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         minus Informacja Wojewody Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolonośląskiego
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
         minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Ocena cząstkowa jakości wody
         minus Informacja - obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja Agencji Rynku Rolnego
         minus Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego
         minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
         minus Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
         minus Informacja - obwieszczenie
         minus Obwieszczenie - zawiadomienie
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
         minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
         plus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      plus 2016
   minus Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Informacja dla hodowców drobiu
   minus Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Nowe zasady wycinki drzew
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ostrzeżenie
   minus Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 OBWIESZCZENIE

UCHWAŁA NR IV/23/14
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików.

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Sulików, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Mała Wieś Dolna, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Mała Wieś Górna, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Studniska Dolne, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Studniska Górne, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Mikułowa, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Radzimów Górny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Radzimów Dolny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Bierna, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Miedziana, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Stary Zawidów, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Skrzydlice, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wrociszów Górny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wrociszów Dolny, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wilka, § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Wilka Bory (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. nr 110, poz. 2056 z późn. zm.),
Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików uchwala się następujący harmonogram zebrań wiejskich:

Lp.

Sołectwo

Termin zebrania

Miejsce zebrania

Radny prowadzący zebranie

 

1.    

Sulików

6 lutego 2015 r. godz. 1800

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Jolanta Matwiejczuk

 

2.             

Mała Wieś Górna

9 lutego 2015 r. godz. 1800

Punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych w Małej Wsi Gornej

Weronika Ziółkowska

 

3.             

Mała Wieś Dolna

10 lutego 2015 r. godz. 1700

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Adam Czesnakowski

 

4.             

Radzimów Dolny

10 lutego 2015 r. godz. 1830

Świetlica Wiejska w Radzimowie Dolnym

Andrzej Polowy

 

5.             

Studniska Dolne

11 lutego 2015 r. godz. 1700

Świetlica Wiejska w Studniskach Dolnych

Edyta Sawiniec

 

6.             

Studniska Górne

11 lutego 2015 r. godz. 1830

Świetlica Wiejska w Studniskach Górnych

Marek Biliński

 

7.             

Wrociszów Dolny

12 lutego 2015 r.  godz. 1700

Świetlica Wiejska we Wrociszowie Dolnym

Krzysztof Gruszczyński

 

8.             

Wrociszów Górny

12 lutego 2015 r. godz. 1830

Świetlica Wiejska we Wrociszowie Górnym

Jacek Staszczuk

 

9.     

Mikułowa

16 lutego 2015 r. godz. 1700

Świetlica Wiejska w Mikułowej

Weronika Ziółkowska

 

10.   

Radzimów Górny

16 lutego 2015 r. godz. 1830

Świetlica Wiejska w Radzimowie Górnym

Józef Ziomek

 

11.   

Bierna

17 lutego 2015 r. godz. 1700

Szkoła Podstawowa w Biernej

Genowefa Wilczak - Raczak

 

12.   

Miedziana

17 lutego 2015 r. godz. 1830

Świetlica Wiejska w Miedzianej

Bogusław Świątek

 

13.   

Stary Zawidów

18 lutego 2015 r. godz. 1700

Świetlica Wiejska w Starym Zawidowie

Jerzy Marek Nowicki

 

14.   

Skrzydlice

18 lutego 2015 r. godz. 1830

Świetlica Wiejska w Skrzydlicach

Ewangelis Zaras

 

15.   

Wilka

19 lutego 2015 r. godz. 1700

Świetlica Wiejska we Wrociszowie Dolnym

Krzysztof Gruszczyński

 

16.   

Wilka Bory

19 lutego 2015 r. godz. 1830

mieszkanie Sołtys Bożeny Chorąży –Uczkiewicz

Krzysztof Gruszczyński

 

 § 2.

 

W przypadku braku wymaganego kworum do odbycia zebrań, zebrania wiejskie odbędą się w drugim terminie po upływie 30 minut.

 

 § 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowania na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy Sulików

                           /-/  Jan Solecki    

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Skrócony opis: Uchwała Nr IV/23/14 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 09:05:50
Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 09:05:50
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 09:08:36

Wersja do wydruku...

corner   corner