logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
plus Szkoła Podstawowa Bierna
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
A A A


INFORMACJA

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są już do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie, przy ul. Pocztowej 7a oraz w wyznaczonych dodatkowych punktach tj.:

1) Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5 - Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00),

2) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28 - Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00)

3) Szkoła Podstawowa w Biernej - Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00)

4) Przedszkole Publiczne w Sulikowie, ul. Dworcowa 2 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00)

 

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie od dnia 1 kwietnia 2016 r.

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia wnioski są przyjmowane w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 15.00

Wtorek: 10.00 - 17.00

Środa: 7.30 - 15.00

Czwartek: 10.00 - 17.00

Piątek: 7.30 - 12.00

 


 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dnia 1 marca uruchomiło specjalne numery kontaktowe,                     za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu "Rodzina 500 plus".
Infolinie w MRPiPS oraz w urzędzie wojewódzkim czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice   i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

Wykaz telefonów dla województwa dolnośląskiego znajduje sie poniżej:

71 340 60 11

71 340 61 17

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzająca program "Rodzina 500 plus" została opublikowana w Dzienniku Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1 i od dnia 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie.

Zadania określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w gminie Sulików relizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7a.

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko -1 200 zł netto na osobę w rodzinie  - otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia
do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze będą przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Nazwa dokumentu: Program: "Rodzina 500 Plus"
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dydyna
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dydyna
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2016-02-25 11:56:26
Data udostępnienia informacji: 2016-02-25 11:56:26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-22 09:54:22

Wersja do wydruku...

corner   corner