Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie. Za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się  1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.