logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Nabór na wolne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
minus Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds.zamówień publicznych
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Postanowienia Komisarza Wyborczego Nr II w Jeleniej Górze
minus POSTANOWIENIE NR 59/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sulików na stałe obwody głosowania
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Pokój

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt Gminy

Robert Starzyński

208

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

Elżbieta Piotrowska

207

Skarbnik Gminy

Agnieszka Żukowska

304

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

Marta Brzozowska

104

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Podinspektor

Magdalena Lula

108

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Inspektor

Marta Isko

108

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Referent

Patrycja Maroń

109

Stanowisko ds. ochrony przyrody i środowiska

Podinspektor

Paulina Milanowska

109

Stanowisko ds.gospodarki odpadami Inspektor Katarzyna Kasza 109

WYDZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Agata Bicz

202

Stanowisko ds. informatycznych

Podinspektor

Mateusz Gurdziel

405

Stanowisko ds. informatycznych

Inspektor

Tomasz Romel

405

Stanowisko ds. kadr

Inspektor

Dorota Świątek

401

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inspektor

Małgorzata Skórka

102

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Inspektor

Anna Duszyńska

103

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Podinspektor

Ewa Pająk-Połoczańska

103

Sekretariat

Sekretarka

Małgorzata Masłowska

206

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału

Erwina Aniśkiewicz

301

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT

Inspektor

Monika Mastalerz 

308

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac 

 Inspektor

Kamila Piliszko 

 308

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 Podinspektor

Katarzyna Moczydłowska

305

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli

Inspektor

Małgorzata Wolanin

306

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 

Inspektor

Patrycja Adamiak

306

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji

Podinspektor

 Marta Breczko

305

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

 

Zastępca Kierownika USC

Wioletta Poniatowska

203

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

 Naczelnik Wydziału

Mariusz Robaszewski

106 

Zastępca Naczelnika Wydziału -

Magdalena Pomonicka

106

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa

Podinspektor

Katarzyna Bednarz

107

Stanowisko ds. remontów

Podinspektor

Dagmara Wiewióra Łuksza

107

Stanowisko ds.  zamówień publicznych Inspektor  Agnieszka Cisło, wz. Kamila Stankiewicz 107
Stanowisko ds.inwestycji Podinspektor Aleksandra Sawicka 107

SAMODZIELNE  STANOWISKA  PRACY

Kierownik Biura Rady Gminy

-

Aleksandra Adamiak

101

Samodzielne stanowisko ds. obrony narodowej i zarządzania kryzysowego

Inspektor

Dominika Maszyna

201

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 167668
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Skrócony opis: Informacje dotyczące struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Masłowska
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-17 15:55:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner