logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
minus Nieruchomości
   plus Archiwum
   minus Zarządzenie Nr II.282.2017
   minus Zarządzenie Nr II.283.2017
   minus Zarządzenie Nr II.284.2017
   minus Zarządzenie Nr II.285.2017
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargów
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   minus informacja
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawienie nieruchomości
   minus Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych
   minus Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych
   minus Informacja
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja o przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargów
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wykazie nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
   minus Informacja o II przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu.
   minus Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
   minus Ogłoszenie o III przetargu.
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wynikach przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wyniku I przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu.
   minus Ogłoszenie o II przetargu.
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Informacja o wyniku II przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości na sprzedaż
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Ogłoszenie o III przetargu
   minus Ogłoszenie o III przetargu
   minus Informacja o wyniku III przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Ogłoszenie o IV przetargu
   minus Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o I przetargu
   minus Ogłoszenie o I przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o II przetargu
   minus Ogłoszenie o II przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Informacja o wyniku przetargu
   minus Ogłoszenie o III przetargu
   minus Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
   minus Informacja o wyniku przetargu
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRZETARGI > Nieruchomości

Spis dokumentów:
1. Archiwum
Archiwum nieruchomości
2. Zarządzenie Nr II.282.2017
W sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
3. Zarządzenie Nr II.283.2017
W sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do najmu.
4. Zarządzenie Nr II.284.2017
W sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Sulików a osobą fizyczną.
5. Zarządzenie Nr II.285.2017
W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 29 lat.
6. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików.
7. Ogłoszenie o przetargu
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, Bierna 64.
8. Informacja o wyniku przetargu
Dotyczy sprzedaży lokalu niemieszkalnego użytkowego położonego w obrębie Bierna Nr 64.
9. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików.
10. Ogłoszenie o przetargu
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, Bierna 64.
11. Informacja o wyniku przetargu
Dotyczy sprzedaży lokalu niemieszkalnego użytkowego położonego w obrębie Bierna Nr 64.
12. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
13. Ogłoszenie o przetargu
Sprzedaż budynku niemieszkalnego stanowiącego samodzielny lokal
14. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
15. Informacja o wynikach przetargu
16. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
17. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
18. Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
19. Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
20. Informacja o wynikach przetargów
Informacja o wynikach przetargów
21. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
22. Ogłoszenie o I przetargu
Ogłoszenie o I przetargu
23. Ogłoszenie o II przetargu
Ogłoszenie o II przetargu
24. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu
25. Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
26. Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania
27. Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania
28. Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie Sulików.
29. Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania
30. informacja
informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
31. Informacja o wyniku przetargu
Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w obrębie Sulików
32. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości 02.09.2019
33. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.
34. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
35. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
36. Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawienie nieruchomości
37. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych
38. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych
39. Informacja
40. Ogłoszenie o przetargu
41. Informacja o przetargu
42. Informacja o wynikach przetargów
43. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu
44. Informacja o wykazie nieruchomości
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z dnia 09.03.2020 roku.
45. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
46. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
47. Informacja o II przetargu
Informacja o II przetargu
48. Ogłoszenie o II przetargu.
Ogłoszenie o II przetargu.
49. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
50. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
51. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawiania
52. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu
53. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
54. Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargach
55. Ogłoszenie o III przetargu.
Ogłoszenie o III przetargu.
56. Informacja o I przetargu
Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym
57. Ogłoszenie o I przetargu
Ogłoszenie o I przetargu ustny nieograniczony
58. Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach przetargu
59. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
60. Informacja o I przetargu
Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
61. Ogłoszenie o I przetargu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym.
62. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego.
63. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
64. Informacja o wyniku I przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego.
65. Ogłoszenie o II przetargu.
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż.
66. Ogłoszenie o II przetargu.
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż.
67. Informacja o I przetargu
Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż.
68. Ogłoszenie o I przetargu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż.
69. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
70. Informacja o wyniku II przetargu
Informacja o wyniku II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż.
71. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż.
72. Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości
Odwołanie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
73. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości na sprzedaż
Informacja o wywieszonych ogłoszeniu o przetargu nieruchomości na sprzedaż.
74. Ogłoszenie o I przetargu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
75. Ogłoszenie o III przetargu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
76. Ogłoszenie o III przetargu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
77. Informacja o wyniku III przetargu
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż.
78. Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
Informacja o wywieszonym ogłoszeniu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż.
79. Ogłoszenie o IV przetargu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
80. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości
Informacja o wywieszonym ogłoszeniu - I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawienie nieruchomości.
81. Ogłoszenie o I przetargu
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych.
82. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu IV ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
83. Informacja o I przetargu
Informacja o wywieszonym ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
84. Ogłoszenie o I przetargu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulików.
85. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej.
86. Informacja o II przetargu
Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.
87. Ogłoszenie o II przetargu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.
88. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
89. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
90. Ogłoszenie o III przetargu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sulików.
91. Informacja o wywieszonym ogłoszeniu
Informacja o wywieszonym ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sulików.
92. Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu III ustny nieograniczony na sprzedaż.

Ilość odwiedzin: 12320
Nazwa dokumentu: Nieruchomości
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 11:18:49
Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 11:18:49
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 11:19:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner