logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
minus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Statut
   minus Struktura organizacyjna
   plus Pomoc społeczna
   plus Fundusz alimentacyjny
   minus Rodzina 500+
   plus Świadczenia rodzinne
   minus Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020
   minus Dodatek energetyczny
   plus Dodatek mieszkaniowy
   minus Karta Dużej Rodziny
   minus formularz ofertowy załącznik nr 2
   minus oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
   plus zapytanie ofertowe- schronienie dla osób bezdomnych
   minus formularz ofertowy załącznik nr 2
   minus Terminy przyjmowania wniosków
   minus Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
   minus Terminy przyjmowania wniosków 500+
   minus Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.
   minus Informacja dla osób zatrudnionych poza granicami kraju
   minus Błędy we wnioskach o 500+ !!!
   minus Instytucje wspierające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
   minus Miedzynarodowa Fundacja Reaxum zaprasza na bezpłatny udział w projekcie pn. "GraduatON'"
   minus Uwaga 16 sierpnia 2019 r. GOPS w Sulikowie będzie nieczynny
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
   minus UWAGA! 2 września zmiana godzin przyjmowania wniosków.
   minus GOPS w Sulikowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego.
   minus ogłoszenie o naborze
   minus ogłoszenie o naborze
   minus Nabór na stanowisko "Referent" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
   minus Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 21.11.2019 r.
   minus „Dobry start” – ostatni dzwonek na złożenie wniosku!
   minus Zmiana godzin urzędowania w dniu 24.12.2019r.
   minus Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 31.12.2019 r.
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Rozszerzony program „Rodzina 500+” zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na osiągany przez rodzinę dochód.

 

Do GOPS w Sulikowie wpływają drogą elektroniczną wnioski wysyłane przez mieszkańców gminy.

Najczęstsze błędy, jakie zawierają to:

- niezaznaczenie w oświadczeniu we wniosku – pozycji „przebywam” poza granicami kraju

 

Należy zaznaczyć we wniosku pozycję „przebywam” poza granicami kraju, w sytuacji gdy przynajmniej jeden z członków rodziny – współmałżonek lub jeden z rodziców dziecka/dzieci pracuje za granicą (nie musi tam zamieszkiwać) w kraju należącym do Unii Europejskiej oraz w Liechtensteinie, Islandii, Norwegii albo Szwajcarii.

 

Jako aktywność zawodową za granicą traktuje się również: prowadzenie działalności gospodarczej, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, pobieranie, świadczeń emerytalno - rentowych i chorobowych.

 

Nie ma tu znaczenie, czy rodzice prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli wnioskodawca posiada wiedzę, że drugi rodzic przebywa/pracuje za granicą należy to zaznaczyć we wniosku.

 

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający:

* aktywność zawodową za granicą, np. umowę o pracę (składane dokumenty należy składać w tłumaczeniu na j. polski lub w języku obcym + oświadczenie wnioskodawcy),

* oraz dokument potwierdzający sytuację zawodową drugiego z rodziców w kraju.

 

Gdy występuje „praca za granicą”, a nie zostanie zaznaczona we wniosku, organ właściwy nie posiadając takiej informacji – przyzna świadczenie. Może to skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń podlegających zwrotowi wraz odsetkami.

 

Osoby, które złożyły błędnie wypełnione wnioski mogą je skorygować zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

 

 

Informacje o przepisach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można znaleźć na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Koordynacji Świadczeń lub na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w zakładce Koordynacja świadczeń.

Ilość odwiedzin: 2034
Nazwa dokumentu: Błędy we wnioskach o 500+ !!!
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluk
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluk
Osoba, która wprowadzała dane: Wioletta Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2019-07-11 08:49:27
Data udostępnienia informacji: 2019-07-11 08:49:27
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-11 08:54:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner