logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych
minus Nabór na wolne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
minus Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds.zamówień publicznych
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
minus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   minus Postanowienie
   minus Komunikat Komisarza Wyborczego
   minus Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie o utworzeniu komitetu
   minus Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
   minus Oświadczenie o przejęciu obowiązku pełnomocnika wyborczego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Informacja Komisarza Wyborczego II
   minus Postanowienie nr 310/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
   minus Postanowienie nr 311/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
   minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
   minus Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 23.10.2020 r.
   minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
   minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 29 października 2020 r.
   minus Postanowienie nr 319 powołanie obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie
   minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie
   minus Zarządzenie nr 349 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 256
   minus Postanowienie nr 348/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
   minus Zmiana terminu wyborów
   minus Zarządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zarządzenie nr 118 Wojewody Dolnośląskiego z dn. 25 marca 2021 r.
   minus Zarządzenie nr 172 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja dla mężów zaufania
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Postanowienie
Postawienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
2. Komunikat Komisarza Wyborczego
Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 17.09.2020 r.
3. Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego
Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.09.2020 r.
4. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu
5. Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
6. Oświadczenie o przejęciu obowiązku pełnomocnika wyborczego
7. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Obwieszczenie o obwodzie Wójta Gminy Sulików z dnia 28 września 2020 r.
8. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 28 września 2020 r. o okręgu wyborczym.
9. Informacja Komisarza Wyborczego II
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.
10. Postanowienie nr 310/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
Postanowienie nr 310/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie.
11. Postanowienie nr 311/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
Postanowienie nr 311/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie w wyborach uzupełniają
12. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie o składzie komisji oraz siedzibie i pełnionych dyżurach.
13. Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 23.10.2020 r.
Informacja w sprawie o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie.
14. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie o miejscu i czasie losowania numerów list dla kandydatów na radnych.
15. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 29 października 2020 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.
16. Postanowienie nr 319 powołanie obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie
17. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.
18. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.
19. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie
20. Zarządzenie nr 349 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 256
Zarządzenie nr 349 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 256 - zmiana terminu wyborów.
21. Postanowienie nr 348/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie
22. Zmiana terminu wyborów
Zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików
23. Zarządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie zmiany zarządzenia nr 256 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików w okręgu wyborczym nr 4
24. Zarządzenie nr 118 Wojewody Dolnośląskiego z dn. 25 marca 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 256 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 4
25. Zarządzenie nr 172 Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie zmiany zarządzenia nr 256 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 4
26. Informacja dla mężów zaufania
o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie w dniu 13 czerwca 2021 r.

Ilość odwiedzin: 3828
Nazwa dokumentu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Skórka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Skórka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Masłowska
Data wytworzenia informacji: 2020-09-16 15:03:31
Data udostępnienia informacji: 2020-09-16 15:03:31
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 15:07:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner